Subsidie algemeen

De gemeente verleent soms subsidie aan inwoners en organisaties die in Dordrecht werken aan bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van onze stad.

Aanvragen

Op de subsidiepagina van uw keuze vindt u het digitale formulier waarmee u de subsidie aanvraagt. Hiervoor gebruikt u:

 • DigiD als u subsidie namens een persoon aanvraagt
 • eHerkenning als u subsidie aanvraagt namens een organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting)

U krijgt uiterlijk binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag, bericht van ons.

Beschikbaar subsidiegeld

Elk jaar bepaalt de gemeente hoeveel geld zij beschikbaar stelt voor subsidies. Voor een aantal subsidies geldt een subsidieplafond. In de huis-aan-huisbladen en via onze website maakt zij dit subsidieplafond bekend. Als per aandachtsgebied het plafond bereikt is, geeft zij voor dat jaar geen subsidie meer uit.

Subsidieplafond 2019 (pdf, 30 kB)
Subsidieplafond 2020  (pdf, 30 kB)

Subsidieonderdeel staat er niet bij

Met het formulier 'Subsidie algemeen' vraagt u subsidie aan die u niet onder Soorten subsidies vindt. Per aanvraag bekijkt de gemeente of zij subsidie verstrekt. Houd daarbij rekening met de volgende aanvraagtermijnen:

 • subsidie voor jaarlijkse activiteiten vraagt u voor 1 oktober aan. De gemeente verleent de jaarlijkse subsidie vooraf. Als u bijvoorbeeld voor 2018 subsidie wilt, vraagt u dit voor 1 oktober 2017 aan. Schoolbesturen dienen de aanvraag voor 1 juni van het betreffende schooljaar in
 • voor overige activiteiten dient u de aanvraag minimaal acht weken voor aanvang van de activiteit bij ons in

Digitale aanvraag subsidie algemeen

Subsidies via andere overheden

U kunt niet alle subsidies via de gemeente aanvragen. Voor sommige subsidies kunt u alleen bij andere overheden terecht.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • huursubsidie, huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • verbouwen (historisch) pand
 • subsidies voor midden- en kleinbedrijf (MKB)
 • alle energiebesparende subsidies zoals onder andere:
  • zonnepanelen
  • zonneboilers
  • woningisolatie

Via de links leest u meer informatie over enkele van deze subsidies en het aanvragen daarvan.

Huursubsidie/huurtoeslag
Zorgtoeslag
Energiebesparende subsidies voor eigenaar-bewoners (Rijksdienst Nederland)
De Energiesubsidiewijzer
MKB Katalysatorfonds Drechtsteden
Subsidies via de provincie (alleen voor bedrijven)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Subsidies & Financiering (alleen voor bedrijven)
Drechtstedenenergie

Verantwoorden subsidie

Ontvangt u een jaarlijkse subsidie?

Dan legt u uiterlijk 1 mei in het jaar na de verkregen subsidie verantwoording af aan de gemeente. U legt uit waaraan u het subsidiegeld heeft uitgegeven. In uw subsidiebeschikking leest u welke stukken u moet indienen. De gemeente beoordeelt uw verantwoording en stelt de subsidie definitief vast.

 • als u € 20.000 of meer aan subsidie heeft ontvangen, dan legt u altijd verantwoording af. U vult hiervoor het formulier in dat u bij de juiste subsidienaam vindt. U kunt dit digitaal doen of u stuurt de papieren verantwoording op
 • als u minder dan € 20.000 aan subsidie heeft ontvangen, dan stelt de gemeente de subsidie meestal direct vast. U hoeft dan achteraf geen verantwoording af te leggen. Wel toetst de gemeente jaarlijks via een steekproef of het subsidiegeld op de juiste manier is uitgegeven. Als u binnen de steekproef valt, krijgt u hiervan bericht. De gemeente geeft dan ook aan welke informatie u moet toesturen

Ontvangt u een eenmalige subsidie?

Dan legt u uiterlijk binnen 13 weken nadat de activiteit of het project is afgelopen verantwoording af aan de gemeente. In uw subsidiebeschikking leest u voor welke termijn u de verantwoording indient en met welke stukken. De gemeente beoordeelt uw verantwoording en stelt de subsidie definitief vast.

 • als u € 20.000 of meer aan subsidie heeft ontvangen, legt u altijd verantwoording af. U vult hiervoor het formulier in dat u bij de juiste subsidienaam vindt. U kunt dit digitaal doen of u stuurt de papieren verantwoording op.
 • als u minder dan € 20.000 aan subsidie heeft ontvangen, dan stelt de gemeente de subsidie meestal direct vast. U hoeft dan achteraf geen verantwoording af te leggen. Wel toetst de gemeente jaarlijks via een steekproef of u het subsidiegeld op de juiste manier heeft uitgegeven. Als u binnen de steekproef valt, krijgt u hiervan bericht. De gemeente geeft dan ook aan welke informatie u moet opsturen.

Als u de verantwoording niet op tijd opstuurt, kan het zijn dat u de subsidie moet terugbetalen. Let daarom goed op de termijn van verantwoorden.

Uitbetaalde subsidiegelden

Verleende subsidies 2018  (pdf, 38 kB)

Heeft u vragen?

Lees eerst de lijst met veel gestelde vragen  door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar het Subsidiebureau     of bel ons via telefoonnummer 14 078.

Wetgeving

De gemeente heeft bepaalde regels opgesteld voor het verstrekken van subsidiegeld. Regels over de voorwaarden, het indienen, de termijnen en de verantwoording. In de Algemene Subsidieverordening leest u deze regels die voor alle onderwerpen hetzelfde zijn. Sommige onderwerpen hebben ook aanvullende regels. Deze leest u onder het onderwerp zelf.

Algemene Subsidieverordening(pdf)