Subsidie algemeen

De gemeente verleent soms subsidie aan inwoners en organisaties die in Dordrecht werken aan bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van onze stad.

Tegemoetkoming tijdens cononavirus

Op 28 april 2020 heeft het college de Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht vastgesteld. Hiermee willen we alle gesubsidieerde instellingen en organisatoren in deze crisis tegemoet komen. Ook zij die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van subsidie. Wij begrijpen dat u door de aangescherpte maatregel uw activiteiten en/of prestaties niet kunt uitvoeren. Of misschien niet helemaal of zelfs later. U hebt hiervoor al wel kosten gemaakt. Ook hebt u misschien last van het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomsten door de coronacrisis.

U mag uw situatie via e-mailadres aan het Subsidiebureau kenbaar maken. Wij bekijken dan hoe de gemeente u tegemoet kan komen. 

Beleidsregels COVIA-19 gerelateerde maatregelen

Aanvragen

Op de subsidiepagina van uw keuze vindt u het digitale formulier waarmee u de subsidie aanvraagt. Hiervoor gebruikt u:

  • DigiD als u subsidie namens een persoon aanvraagt
  • eHerkenning als u subsidie aanvraagt namens een organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting)

U krijgt uiterlijk binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag, bericht van ons.

Voor alle subsidieaanvragen geldt onze privacyverklaring

Beschikbaar subsidiegeld

Elk jaar bepaalt de gemeente hoeveel geld zij beschikbaar stelt voor subsidies. Voor een aantal subsidies geldt een subsidieplafond. In de huis-aan-huisbladen en via onze website maakt zij dit subsidieplafond bekend. Als per aandachtsgebied het plafond bereikt is, geeft zij voor dat jaar geen subsidie meer uit.

Subsidieplafond 2019 (pdf, 30 kB)
Subsidieplafond 2020  (pdf, 30 kB)

Subsidieonderdeel staat er niet bij

Met de 'Subsidie algemeen' vraagt u subsidie aan die u niet onder de hierboven genoemde subsidies vindt. Per aanvraag bekijkt de gemeente of zij subsidie verstrekt. Houd daarbij rekening met de volgende aanvraagtermijnen:

  • subsidie voor jaarlijkse activiteiten vraagt u voor 1 oktober aan. De gemeente verleent de jaarlijkse subsidie vooraf. Als u bijvoorbeeld voor 2018 subsidie wilt, vraagt u dit voor 1 oktober 2017 aan. Schoolbesturen dienen de aanvraag voor 1 juni van het betreffende schooljaar in
  • voor overige activiteiten dient u de aanvraag minimaal acht weken voor aanvang van de activiteit bij ons in

Digitale aanvraag subsidie algemeen

Subsidies via andere overheden

U kunt niet alle subsidies via de gemeente aanvragen. Voor sommige subsidies kunt u alleen bij andere overheden terecht.
Voorbeelden hiervan zijn:

Meer informatie op de volgende websites: 

Verantwoorden subsidie

Ontvangt u een jaarlijkse subsidie?

Dan legt u uiterlijk 1 mei in het jaar na de verkregen subsidie verantwoording af aan de gemeente. U legt uit waaraan u het subsidiegeld heeft uitgegeven. In uw subsidiebeschikking leest u welke stukken u moet indienen. De gemeente beoordeelt uw verantwoording en stelt de subsidie definitief vast.

  • als u € 20.000 of meer aan subsidie heeft ontvangen, dan legt u altijd verantwoording af. U vult hiervoor het formulier in dat u bij de juiste subsidienaam vindt. U kunt dit digitaal doen of u stuurt de papieren verantwoording op
  • als u minder dan € 20.000 aan subsidie heeft ontvangen, dan stelt de gemeente de subsidie meestal direct vast. U hoeft dan achteraf geen verantwoording af te leggen. Wel toetst de gemeente jaarlijks via een steekproef of het subsidiegeld op de juiste manier is uitgegeven. Als u binnen de steekproef valt, krijgt u hiervan bericht. De gemeente geeft dan ook aan welke informatie u moet toesturen

Ontvangt u een eenmalige subsidie?

Dan legt u uiterlijk binnen 13 weken nadat de activiteit of het project is afgelopen verantwoording af aan de gemeente. In uw subsidiebeschikking leest u voor welke termijn u de verantwoording indient en met welke stukken. De gemeente beoordeelt uw verantwoording en stelt de subsidie definitief vast.

  • als u € 20.000 of meer aan subsidie heeft ontvangen, legt u altijd verantwoording af. U vult hiervoor het formulier in dat u bij de juiste subsidienaam vindt. U kunt dit digitaal doen of u stuurt de papieren verantwoording op.
  • als u minder dan € 20.000 aan subsidie heeft ontvangen, dan stelt de gemeente de subsidie meestal direct vast. U hoeft dan achteraf geen verantwoording af te leggen. Wel toetst de gemeente jaarlijks via een steekproef of u het subsidiegeld op de juiste manier heeft uitgegeven. Als u binnen de steekproef valt, krijgt u hiervan bericht. De gemeente geeft dan ook aan welke informatie u moet opsturen.

Als u de verantwoording niet op tijd opstuurt, kan het zijn dat u de subsidie moet terugbetalen. Let daarom goed op de termijn van verantwoorden.

Digitaal formulier verantwoording subsidie

Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in

Uitbetaalde subsidiegelden
Heeft u vragen?

Lees eerst de lijst met veel gestelde vragen (pdf, 241 kB) door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.

Wetgeving

De gemeente heeft bepaalde regels opgesteld voor het verstrekken van subsidiegeld. Regels over de voorwaarden, het indienen, de termijnen en de verantwoording. In de Algemene Subsidieverordening leest u deze regels die voor alle onderwerpen hetzelfde zijn. Sommige onderwerpen hebben ook aanvullende regels. Deze leest u onder het onderwerp zelf.

Kijk voor informatie op de website Wetten.nl