Subsidie algemeen

De gemeente verleent soms subsidie aan inwoners en organisaties die in Dordrecht werken aan bijvoorbeeld:

  • veiligheid
  • leefbaarheid en
  • de sociale samenhang van onze stad

Uw aanvraag voor subsidie tot verantwoording daarvan vindt plaats in het subsidieportal van de gemeente Dordrecht. Via het portal volgt u de afhandeling van uw aanvraag en heeft u contact het Subsidiebureau. Ook kunt u er documenten toevoegen of gegevens wijzigen. Ook uw aanvraag of subsidiebeschikking inzien en downloaden. U logt als persoon in met DigiD en als bedrijf met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3.

Kijk onder soorten subsidie en in het subsidieportal welke subsidieregeling het dichtstbij uw doel komt. 

DigiD-logo.comEHerkenning-logoGa naar het subsidieportal  

Subsidie tijdens corona

De gemeente heeft tijdelijke subsidieregelingen om gesubsidieerde instellingen en organisatoren tegemoet te komen. Lees meer informatie hierover op de pagina Subsidie tijdens corona.

Aanvragen

Op de subsidiepagina van uw keuze vindt u het subsidieportal waarin u de subsidie aanvraagt. Hiervoor gebruikt u:

  • DigiD als u subsidie aanvraagt namens een persoon
  • eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 als u subsidie aanvraagt namens een organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting)

Uiterlijk binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag, krijgt u bericht van ons.

Voor alle subsidieaanvragen geldt onze privacyverklaring

Beschikbaar en uitgegeven subsidiegeld

Elk jaar bepaalt de gemeente hoeveel geld zij beschikbaar stelt voor subsidies. Voor een aantal subsidies geldt een maximum, het subsidieplafond. In de huis-aan-huisbladen en via onze website maken wij dit bekend. Als het maximum bereikt is, geeft de gemeente geen subsidie meer.

Subsidieonderdeel staat er niet bij

Staat uw subsidie niet bij 'Soorten subsidies'? Dan vraagt u in het subsidieportal de subsidie aan via het algemene formulier Incidentele subsidie. De gemeente kijkt bij elke aanvraag of subsidie mogelijk is. Let op de volgende aanvraagtermijnen:

•    subsidie voor jaarlijkse activiteiten vraagt u voor 1 oktober aan. De gemeente verleent deze subsidie vooraf. Als u bijvoorbeeld voor 2023 subsidie wilt, vraagt u dit voor 1 oktober 2022 aan. Schoolbesturen dienen de aanvraag voor 1 juni van het betreffende schooljaar in

•    voor alle andere activiteiten levert u de aanvraag minimaal 8 weken voor de start van de activiteit in

DigiD-logo.comEHerkenning-logoGa naar het subsidieportal

Subsidies via andere overheden

U kunt niet alle subsidies via de gemeente aanvragen. Voor sommige subsidies dient u bij andere overheden uw aanvraag in.

Voorbeelden hiervan zijn:

Meer informatie leest u op deze websites: 

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.  

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.
Lukt het u niet om uw aanvraag via het subsidieportal in te dienen? Vraag dan de handleiding in Pdf op via het contactformulier.

Wetgeving

De gemeente heeft bepaalde regels opgesteld voor het verstrekken van subsidiegeld. Regels over de voorwaarden, het indienen, de termijnen en de verantwoording. In de Algemene Subsidieverordening leest u deze regels die voor alle onderwerpen hetzelfde zijn. Sommige onderwerpen hebben ook aanvullende regels. Deze leest u onder het onderwerp zelf.

Kijk voor informatie in de Algemene subsidieverordening