Subsidie algemeen

De gemeente verleent soms subsidie aan inwoners en organisaties die in Dordrecht werken aan bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van onze stad.

Extra informatie over het subsidieportal

Vanaf  5 september 2022 verloopt de subsidieaanvraag bij de gemeente Dordrecht voor inwoners en organisaties helemaal digitaal. 

Wat verandert er?
De volledige aanvraag van begin tot het eind verloopt via het subsidieportal, ook het contact tussen u en het subsidiebureau.  

In het subsidieportal: 

 • vraagt u subsidie aan met een digitaal formulier
 • vindt alle communicatie over uw aanvraag tussen u en de gemeente plaats 
 • kunt u uw aanvraag of subsidiebeschikking inzien en downloaden
 • voegt u documenten toe bij uw aanvraag en legt verantwoording af over de ontvangen subsidie
 • kunt u wijzigingen doorgeven
 • heeft u voor eHerkenning vanaf 1 september 2022 als organisatie betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. De meeste organisaties hebben nu niveau 2+

Inloggen

Als persoon logt u in met DigiD en als bedrijf met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3

Wanneer opent het subsidieportal?

Vanaf 5 september 2022 opent het subsidieportaal voor alle subsidieaanvragen en verantwoordingen. 

Wat kunt u nu al doen?

 • als organisatie:
  regel eHerkenning met niveau 3 bij uw leverancier. Alleen met dat betrouwbaarheidsniveau heeft u toegang tot het subsidieportal
 • als persoon:
  vraag DigiD aan als u dit nog niet heeft

Heeft u hulp nodig?

Vindt u het regelen van eHerkenning of DigiD lastig of ziet u op tegen digitaal aanvragen? Bel ons op 14 078 of stuur een e-mail naar het subsidiebureau. Ook als u een (online) afspraak met ons wilt maken, staan wij voor u klaar! 

Subsidie tijdens corona

De gemeente heeft tijdelijke subsidieregelingen om gesubsidieerde instellingen en organisatoren tegemoet te komen. Lees meer informatie hierover op de pagina subsidie tijdens corona.

Aanvragen

Op de subsidiepagina van uw keuze vindt u het digitale formulier waarmee u de subsidie in het subsidieportal aanvraagt. Hiervoor gebruikt u:

 • DigiD als u subsidie aanvraagt namens een persoon
 • eHerkenning als u subsidie aanvraagt namens een organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting). Vanaf 5 september 2022 heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

U krijgt uiterlijk binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag, bericht van ons.

Voor alle subsidieaanvragen geldt onze privacyverklaring

Beschikbaar subsidiegeld

Elk jaar bepaalt de gemeente hoeveel geld zij beschikbaar stelt voor subsidies. Voor een aantal subsidies geldt een maximum, het subsidieplafond. In de huis-aan-huisbladen en via onze website maken wij dit bekend. Als het maximum bereikt is, geeft de gemeente geen subsidie meer.

Subsidieonderdeel staat er niet bij

Staat uw subsidie niet bij 'Soorten subsidies'? Dan vraagt u subsidie aan met het digitale formulier 'Subsidie algemeen'. De gemeente kijkt bij elke aanvraag of subsidie mogelijk is. Let op de volgende aanvraagtermijnen:

•    subsidie voor jaarlijkse activiteiten vraagt u voor 1 oktober aan. De gemeente geeft zo'n  subsidie vooraf. Als u bijvoorbeeld voor 2023 subsidie wilt, vraagt u dit voor 1 oktober 2022 aan. Schoolbesturen dienen de aanvraag voor 1 juni van het betreffende schooljaar in

•    voor alle andere activiteiten levert u de aanvraag minimaal 8 weken voor de start van de activiteit in

Vanaf 5 september is het digitale subsidiepotal bereikbaar

Subsidies via andere overheden

U kunt niet alle subsidies via de gemeente aanvragen. Voor sommige subsidies kunt u alleen bij andere overheden terecht.

Voorbeelden hiervan zijn:

Meer informatie op de volgende websites: 

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u vanaf 5 september meer over uw aanvraag. 

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.

Wetgeving

De gemeente heeft bepaalde regels opgesteld voor het verstrekken van subsidiegeld. Regels over de voorwaarden, het indienen, de termijnen en de verantwoording. In de Algemene Subsidieverordening leest u deze regels die voor alle onderwerpen hetzelfde zijn. Sommige onderwerpen hebben ook aanvullende regels. Deze leest u onder het onderwerp zelf.

Kijk voor informatie in de Algemene subsidieverordening