Speeltuinwerk en scouting

De gemeente geeft subsidie aan Dordtse speeltuin- en scoutingverenigingen. De gemeente stelt een aantal voorwaarden:

  • de vereniging organiseert activiteiten voor jongeren
  • de scoutingvereniging is lid van de vereniging Scouting Nederland
  • de speeltuinvereniging houdt zich aan het onderdeel veiligheid uit het attractiebesluit
  • de vereniging heeft de nodige vergunningen
Subsidie scouting

U kunt een kalenderjaarsubsidie en/of een investeringssubsidie aanvragen.

Een kalenderjaarsubsidie bestaat uit:
•    een basisbedrag
•    een bedrag voor elk jeugdlid
•    een bedrag voor activiteiten die passen bij het gemeentelijk jeugdbeleid
De gemeente keert niet meer subsidie uit dan u echt nodig heeft. U vraagt deze subsidie aan voor 1 oktober van het aankomende jaar.

Een investeringssubsidie vraagt u aan voor:
•    onderhoud boven de € 2.500 of aanpassingen aan het clubgebouw.  U krijgt maximaal 30% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
•    vervangende nieuwbouw van het clubgebouw. U krijgt 30% van de kosten met een maximum van € 30.000,-
•    de 1e aanschaf of vervanging groot werkmateriaal en meergelegenheden. U krijgt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
U vraagt een investeringssubsidie op zijn laatst aan voor:
•    1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar als u de investering in het 1e halfjaar doet
•    1 april in het kalenderjaar als u de investering in het 2e halfjaar doet 

Subsidie speeltuinen

U kunt een kalenderjaarsubsidie en/of een investeringssubsidie aanvragen.

Een kalenderjaarsubsidie bestaat uit:
•    een basisbedrag
•    een bedrag voor een gezinsabonnement
•    een bedrag voor activiteiten die passen bij het gemeentelijk jeugdbeleid
De gemeente keert niet meer subsidie uit dan u echt nodig heeft. U vraagt deze subsidie aan voor 1 oktober van het aankomende jaar.

Een investeringssubsidie vraagt u aan voor:
•    onderhoud boven de € 2.500,- of aanpassingen aan het speeltuingebouw. U krijgt maximaal 30% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
•    vervangende nieuwbouw van het speeltuingebouw. U krijgt 30% van de kosten met een maximum van € 30.000,-
•    de 1e aanschaf of vervanging speeltoestellen. U krijgt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
U vraagt een investeringssubsidie op zijn laatst aan voor:
•    1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar als u de investering in het 1e halfjaar doet
•    1 april in het kalenderjaar als u de investering in het 2e halfjaar doet 

Aanvragen

Aanvraag subsidie speeltuinverenigingen en scoutingverenigingen

Let op: voor de aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

Heeft u meer dan € 20.000,- aan subsidie ontvangen? Dan moet u achteraf uitleggen wat u met de subsidie heeft gedaan. De gemeente beoordeelt dat en stelt de subsidie daarna vast. In de subsidiebeschikking die u heeft ontvangen staat wat u wanneer moet doen.  

Digitaal formulier verantwoording subsidie

Let op: voor de verantwoording heeft u eHerkenning of DigiD nodig

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.