Speeltuinwerk en scouting

De gemeente ondersteunt bestaande Dordtse speeltuinverenigingen en scoutingverenigingen met subsidie, als deze door vrijwilligers gerund worden. De gemeente stelt een aantal voorwaarden:

 • de vereniging organiseert activiteiten voor jongeren
 • de scoutingvereniging is aangesloten bij de vereniging Scouting Nederland
 • de speeltuinvereniging voldoet aan het attractiebesluit, waarin veiligheid is opgenomen
 • de vereniging beschikt over de nodige vergunningen
Subsidie scouting

De jaarlijkse subsidie bestaat uit een basisbedrag, een bedrag per jeugdlid en een bedrag voor activiteiten. De gemeente keert niet meer subsidie uit dan u daadwerkelijk nodig heeft. 

De investeringssubsidie vraagt u aan voor:

 • groot onderhoud of aanpassingen aan het clubgebouw: u krijgt maximaal 30% van de werkelijke kosten hiervan
 • de eerste aanschaf of vervanging werkmaterialen: u krijgt maximaal 50% van de werkelijke kosten hiervan
Subsidie speeltuinen

De jaarlijkse subsidie bestaat uit een

 • basisbedrag
 • bedrag per gezinsabonnement
 • bedrag voor activiteiten

De gemeente keert niet meer subsidie uit dan u daadwerkelijk nodig heeft.

De investeringssubsidie vraagt u aan voor:

 • groot onderhoud of aanpassingen aan het speeltuingebouw: u krijgt maximaal 30% van de werkelijke kosten hiervan
 • de eerste aanschaf of vervanging speeltoestellen: u krijgt maximaal 50% van de werkelijke kosten hiervan
Wetgeving

Subsidieregeling Jeugd (pdf, 83 kB)