Speeltuinwerk en scouting

De gemeente ondersteunt met subsidie bestaande Dordtse speeltuinverenigingen en scoutingverenigingen die vrijwilligers runnen. De gemeente stelt een aantal voorwaarden:

 • de vereniging organiseert activiteiten voor jongeren
 • de scoutingvereniging is aangesloten bij de vereniging Scouting Nederland
 • de speeltuinvereniging voldoet aan het attractiebesluit, waarin veiligheid is opgenomen
 • de vereniging beschikt over de nodige vergunningen
Subsidie scouting

De subsidie per kalenderjaar bestaat uit:

 • een basisbedrag, 
 • een bedrag per jeugdlid 
 • een bedrag voor activiteiten, die passen bij het gemeentelijk jeugdbeleid

De gemeente keert niet meer subsidie uit dan u echt nodig heeft. 
Voor 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar vraagt u de subsidie aan  

De investeringssubsidie vraagt u aan voor:

 • groot onderhoud of aanpassingen aan het clubgebouw: u krijgt maximaal 30% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
 • vervangende nieuwbouw van het clubgebouw: u krijgt 30% van de kosten met een maximum van € 30.000,-
 • de 1e aanschaf of vervanging groot werkmateriaal en meergelegenheden: u krijgt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,-

U vraagt de investeringssubsidie uiterlijk aan voor:

 • 1 oktober voorafgaande aan het kalenderjaar voor het 1e halfjaar
 • 1 april in het kalenderjaar voor het 2e halfjaar 
Subsidie speeltuinen

De subsidie per kalenderjaar bestaat uit een: 

 • basisbedrag
 • bedrag per gezinsabonnement
 • bedrag voor activiteiten, die passen bij het gemeentelijk jeugdbeleid

Voor 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar dient u uw aanvraag in. De gemeente keert niet meer subsidie uit dan u echt nodig heeft.

De investeringssubsidie vraagt u aan voor:

 • groot onderhoud of aanpassingen aan het speeltuingebouw: u krijgt maximaal 30% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
 • vervangende nieuwbouw van het speeltuingebouw: u krijgt 30% van de kosten met een maximum van € 30.000,-
 • de 1e aanschaf of vervanging speeltoestellen: u krijgt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,-

U vraagt de investeringssubsidie uiterlijk aan voor:

 • 1 oktober voorafgaande aan het kalenderjaar voor het 1e halfjaar
 • 1 april in het kalenderjaar voor het 2e halfjaar 
Aanvragen

Aanvraag subsidie speeltuinverenigingen en scoutingverenigingen

Let op: voor de aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Verantwoorden subsidie

 Digitaal formulier verantwoording subsidie

Let op: voor de verantwoording heeft u eHerkenning of DigiD nodig

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.