Speeltuinwerk en scouting

De gemeente geeft subsidie aan Dordtse speeltuin- en scoutingverenigingen. De gemeente stelt een aantal voorwaarden:

  • de vereniging organiseert activiteiten voor jongeren
  • de scoutingvereniging is lid van de vereniging Scouting Nederland
  • de speeltuinvereniging houdt zich aan het onderdeel veiligheid uit het attractiebesluit
  • de vereniging heeft de nodige vergunningen
Subsidie scouting

Via het subsidieportal kunt u een kalenderjaarsubsidie en/of een investeringssubsidie aanvragen.

Een kalenderjaarsubsidie bestaat uit:
•    een basisbedrag
•    een bedrag voor elk jeugdlid
•    een bedrag voor activiteiten die passen bij het gemeentelijk jeugdbeleid
De gemeente keert niet meer subsidie uit dan u echt nodig heeft. U vraagt deze subsidie aan voor 1 oktober van het aankomende jaar.

EHerkenning-logoVraag subsidie voor het kalenderjaar aan in het subsidieportal  u heeft hiervoor eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Een investeringssubsidie vraagt u aan voor:
•    onderhoud boven de € 2.500 of aanpassingen aan het clubgebouw.  U krijgt maximaal 30% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
•    vervangende nieuwbouw van het clubgebouw. U krijgt 30% van de kosten met een maximum van € 30.000,-
•    de 1e aanschaf of vervanging groot werkmateriaal en meergelegenheden. U krijgt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
U vraagt een investeringssubsidie op zijn laatst aan voor:
•    1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar als u de investering in het 1e halfjaar doet
•    1 april in het kalenderjaar als u de investering in het 2e halfjaar doet 

EHerkenning-logoVraag investeringssubsidie aan in het subsidieportal  u heeft hiervoor eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Subsidie speeltuinen

U kunt een kalenderjaarsubsidie en/of een investeringssubsidie aanvragen.

Een kalenderjaarsubsidie bestaat uit:
•    een basisbedrag
•    een bedrag voor een gezinsabonnement
•    een bedrag voor activiteiten die passen bij het gemeentelijk jeugdbeleid
De gemeente keert niet meer subsidie uit dan u echt nodig heeft. U vraagt deze subsidie aan voor 1 oktober van het aankomende jaar.

EHerkenning-logoVraag subsidie voor het kalenderjaar aan in het subsidieportal  u heeft hiervoor eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Een investeringssubsidie vraagt u aan voor:
•    onderhoud boven de € 2.500,- of aanpassingen aan het speeltuingebouw. U krijgt maximaal 30% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
•    vervangende nieuwbouw van het speeltuingebouw. U krijgt 30% van de kosten met een maximum van € 30.000,-
•    de 1e aanschaf of vervanging speeltoestellen. U krijgt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,-
U vraagt een investeringssubsidie op zijn laatst aan voor:
•    1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar als u de investering in het 1e halfjaar doet
•    1 april in het kalenderjaar als u de investering in het 2e halfjaar doet 

EHerkenning-logoVraag investeringssubsidie aan in het subsidieportal  u heeft hiervoor eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.  

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.