Bouwen en verbouwen voor inwoners

 • Participatie en (bouw)plannen in uw omgeving

  U moet uw omgeving goed betrekken bij uw (bouw)plannen. Dit noemen we participatie. Op deze pagina helpen we u hiermee op weg.

 • Bouwen na 1 januari 2024: de Wet kwaliteitsborging

  De bouwregels gaan veranderen. De Wet kwaliteitsborging (Wkb) knipt vanaf 1 januari 2024 de omgevingsvergunning op in 2 delen: het ruimtelijke deel en het technische deel.

 • Ruimtelijke plannen

  Informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels voor gebruik van gebouwen en terreinen in de stad.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Op Omgevingsloket regelt u in 1x meerdere vergunningen voor bouwen, slopen en kappen.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet is een nieuwe wet vanaf 1 januari 2024 die alles regelt voor de leefomgeving.

 • Welstand

  Als u uw huis wilt verbouwen heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstands- en monumentencommissie).

 • Steigers, containers en andere voorwerpen plaatsen

  Plaatsen van een voorwerp zonder vergunning: 2 dagen vooraf melden. Wel vergunning nodig: deze minstens 8 weken vooraf aanvragen.

 • Bouwgrond

  Bouwkavels zijn percelen grond waarop u een woning of bedrijf kunt laten bouwen. Verschil is er voor particuliere woningbouw en ontwikkelaars of bedrijven.

 • Aanbouw en uitbouwen

  Voor aan- of uitbouw heeft u in soms een omgevingsvergunning nodig. Met de vergunningencheck in het Omgevingsloket ziet u dit direct.

 • Stuk grond kopen

  Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan de gemeente Dordrecht of u dit stuk grond mag kopen.

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte

  Bij gebruik van een woning of woonruimte voor een ander doel dan wonen. Ook bij verhuur van 2 of meer kamers binnen 1 woning.

 • Dakkapellen

  Als u een dakkapel wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst een stappenplan.

 • Splitsing in appartementsrechten

  Vergunning splitsing in 4 of minder appartementsrechten: aanvraag digitaal. Splitsing in meer dan 4 appartementsrechten: aanvraag per post of aan de balie.

 • Monumenten

  Bij verbouwing van of een wijziging aan een monument is altijd een omgevingsvergunning nodig. Ook voor duurzaamheidsmaatregelen.

 • Concept verzoek omgevingsvergunning

  Als u niet zeker weet of uw (ver)bouwplannen haalbaar zijn, dan is een concept verzoek omgevingsvergunning verstandig.

 • Zonnepanelen

  Bij het plaatsen van een zonnepaneel of zonnecollector heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Bekijk het stappenplan voor u de aanvraag indient.

 • Schuttingen en hekwerken

  U heeft soms voor het plaatsen van schuttingen/hekwerken een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst een stappenplan.

 • Huisnummer aanvragen

  Bij het splitsen van uw woning of pand heeft u 1 of meer huisnummers nodig. U vraagt dat aan via het omgevingsloket of soms direct via de gemeente.

 • Kozijnen en gevelpanelen

  Doorloop eerst het stappenplan voor u een aanvraag indient. Voer eenvoudige de vergunningscheck uit en lees of u een vergunning nodig heeft.

 • Woning voor andere doelen gebruiken

  Een woning (tijdelijk) helemaal of voor een deel voor een ander doel gebruiken of verhuren? U heeft daarvoor 1 of meerdere vergunningen nodig.

 • Dakramen en lichtkoepels

  Als u een dakraam of lichtkoepel wilt plaatsen heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Bekijk eerst het stappenplan voor u de aanvraag indient.

 • Aanleggen, omgevingsvergunning nodig?

  U vraagt een omgevingsvergunning en/of watervergunning aan via het Omgevingsloket. Binnen 8 weken tot 6 maanden krijgt u bericht.

 • Klacht over huurwoning geven

  Meld de gebreken aan de huurwoning of huurwoonwagen eerst aan de eigenaar daarvan. Lost deze de gebreken niet op tijd op? Dan kan de gemeente helpen.

 • Slopen van woning of gebouw

  Op zijn laatst 4 weken voor de sloop doet u gratis melding via het Omgevingsloket. U leest direct of u ook vergunningen nodig heeft.

 • (Schotel)antennes

  Voor het plaatsen van 'n (schotel)antenne heeft u in soms een omgevingsvergunning nodig. Met de vergunningencheck in het Omgevingsloket ziet u dit direct.

 • Bodembeheer

  Dordrecht kent oude wijken waar de bodem door jarenlang gebruik verontreinigd is. Lees hier informatie over lood, bodemonderzoek en bodemsanering.

 • Zelf een huis bouwen

  De gemeente geeft ruimte aan mensen die zelf een huis willen bouwen.