Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Dordrecht werkt hard om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de richtlijnen van de overheid. In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder staat aan welke eisen wij nog niet voldoen. We geven hier ook aan wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

De gemeente Dordrecht wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. De website wordt beter toegankelijk en vriendelijker in gebruik voor diverse doelgroepen door aan deze standaard te voldoen.
 

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Dordrecht. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Testresultaten

22-07-2019: Handmatig onderzoek door 200OK, auteur Jules Ernst

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen.

  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd of gaan dit op korte termijn doen. Er wordt op korte termijn een specialist aangetrokken die zich gaat bezighouden met het toegankelijk maken van pdf-bestanden. Daarnaast volgen ook steeds meer collega's buiten de redactie een training, zodat zij toegankelijke content aanleveren.
  • De websites worden periodiek getest op toegankelijkheid door een derde partij

Uw reactie

Hebt u ideeën of suggesties om de toegankelijkheid van onze website beter te maken?  Laat het ons weten.