Afval

 • Afval van huishoudens

  Op de digitale afvalkalender ziet u wanneer HVC het afval bij u ophaalt. Tegen betaling komt zij ook grofvuil ophalen, zelf naar de Milieustraat brengen is gratis

 • Grof afval

  Grof afval of grofvuil brengt u gratis naar het afvalbrengstation, Baanhoekweg 8-12 in Dordrecht op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.15 uur.

 • Opruimdagen 2023

  Op deze dagen gratis inleveren van: grof afval, papier, plastic en groente, fruit- en tuinafval (gft)

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

 • Afval storten

  Bedrijven en instanties zorgen zelf voor hun bedrijfsafval. Zij sluiten een contract af met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf.

 • Afvalwater lozen in oppervlaktewater

  Aanvraag vergunning op de website Waterschap Hollandse Delta of via het Omgevingsloket Online. Een melding gaat via de Activiteiten Internet Module (AIM).

 • Verhuizen of inschrijven

  Informatie over verhuizen in, naar of uit Dordrecht.

 • Grondwaterstanden

  Peilbuizen geven grondwaterstanden in meters weer ten opzichte van het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Maandelijks meten wij deze grondwaterstanden.