Afval

Alles over afval van huishoudens, de afvalkalender van HVC, afval scheiden en storten, grof afval, opruimdagen, schone buurt en rioolaansluiting en meer

 • Afval van huishoudens

  Op de digitale afvalkalender ziet u wanneer HVC het afval ophaalt. Tegen betaling komt zij ook grofvuil ophalen, zelf naar de Milieustraat brengen is gratis

 • Grof afval

  Grof afval brengt u gratis naar het afvalbrengstation, Baanhoekweg 8-12 in Dordrecht op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.15 uur.

 • Afval kalender HVC

  Bekijk in de kalender wanneer HVC uw afvalbak komt legen

 • Afval Opruimdagen 2024

  Op deze dagen gratis inleveren van: grof afval, papier, plastic en groente, fruit- en tuinafval (gft)

 • Afval storten (voor bedrijven)

  Bedrijven en instanties zorgen zelf voor hun bedrijfsafval. Zij sluiten een contract af met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf.

 • Grondwaterstanden

  Peilbuizen geven grondwaterstanden in meters weer ten opzichte van het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Maandelijks meten wij deze grondwaterstanden.

 • De schoonste buurt van Dordrecht

  Doe mee met de wedstrijd welke buurt is het schoonst en plaatst geen afval naast ondergrondse containers

 • Verhuizen of inschrijven

  Informatie over verhuizen in, naar of uit Dordrecht.

 • Rioolaansluiting laten maken

  U heeft een vergunning nodig voor een rioolaansluiting op het gemeentelijke hoofdriool. Aanvraag: minimaal 3 weken voor de aanleg.

 • Huisaansluitingen riolering: wie is waarvoor verantwoordelijk?

  Het riool zorgt ervoor dat we afvalwater kunnen inzamelen en afvoeren. De gemeente is eigenaar van het hoofdrioolstelsel.

 • Afvalwater lozen in oppervlaktewater

  Aanvraag vergunning op de website Waterschap Hollandse Delta of via het Omgevingsloket.

 • Samen voor een schone en prettige buurt

  Samen de stad mooier, leuker, schoner en veiliger maken en houden.

 • Stembakken

  Een stembak is bedoeld om zwerfafval van sigarettenpeuken te verminderen. Het is een afvalbak die rokers aanmoedigt om hun peuk in de bak te doen en hun mening te geven.

 • Wijkambassadeurs

  Houdt u uw eigen buurt graag schoon? U kunt meehelpen door alleen of samen met uw buren wijkambassadeur te worden. Lees hier wat een wijkambassadeur doet en hoe u zich aanmeldt.