Afval

 • Afval van huishoudens

  Binnen Dordrecht regelt HVC het ophalen van uw huishoudelijk afval, het plastic afval en uw grofvuil. Op de website van HVC vindt u ook de afvalkalender

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

 • Belastingdienst

  Voor uw vragen vindt u hier de juiste informatie naar de website van de Belastingdienst.

 • Afval storten

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze instanties zorgen zelf voor de inzameling van hun bedrijfsafval.

 • Afvalwater lozen in oppervlaktewater

  U heeft als burger of bedrijf een vergunning nodig of u doet een melding als u afvalwater wilt lozen op het oppervlaktewater.

 • Verhuizen of inschrijven

  Informatie over verhuizen in, naar of uit Dordrecht.