Afval

 • Inzamelen huishoudelijk afval is veranderd

  Vanaf 29 maart 2021 is het inzamelen van huishoudelijk afval in Dordrecht veranderd. Het gaat om het inzamelen van plastic, blik en drinkpakken, gft en etensresten en restafval. Wat dat voor u betekent, hangt af van waar en hoe u woont.

 • Belastingdienst

  Voor uw vragen vindt u hier de juiste verwijzingen naar de website van de Belastingdienst.

 • Afval van huishoudens

  Binnen Dordrecht regelt HVC het ophalen van uw huishoudelijk afval, het plastic afval en uw grofvuil.

 • Afval storten

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze instanties zorgen zelf voor de inzameling van hun bedrijfsafval.

 • Afvalwater lozen in oppervlaktewater

  U heeft als burger of bedrijf een vergunning nodig of u doet een melding als u afvalwater wilt lozen op het oppervlaktewater.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.