Rioolaansluiting laten maken

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

Wilt u een rioolaansluiting laten maken op het gemeentelijke hoofdriool? Dan moet meestal in de openbare ruimte worden gegraven. Hiervoor is een ontheffing nodig. Alleen personeel van de gemeente mag graven in de openbare ruimte. Dit geldt ook voor bedrijven die door de gemeente zijn erkend.

Aanvragen

Vul het formulier Aanvraag ontheffing rioolaansluiting/rioolherstel (pdf, 65 kB) in en stuur het naar: Gemeente Dordrecht, Bureau Wegen, Ondergronds en Water, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Afhandeling

Dien uw aanvraag minimaal 3 weken voor de aanleg in. Bureau Wegen, Ondergronds en Water van het cluster Ruimtelijke Kwaliteit belt u dan voor een afspraak. Zij kijken samen met u waar de aansluiting kan komen. Daarna handelen zij uw aanvraag binnen 3 werkdagen af. Bij uw ontheffing leest u waar u de aansluiting moet komen. De technische voorwaarden leest u in de 'Voorwaarden rioolhuisaansluiting'.

Kosten

De ontheffing voor een rioolaansluiting is gratis. 

Voor het maken van de rioolaansluiting zijn er wel kosten. Deze kosten zijn voor de eigenaar van het pand of het stuk grond.

Riool verstopt

De eigenaar van een woning of bouwwerk is zelf verantwoordelijk. Dit geldt voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op het hoofdrioolstelsel. Dit is dus de hele aansluiting, vanaf de gevel tot aan het hoofdriool. De gemeente is niet verantwoordelijk als de rioolhuisaansluiting verstopt is.

Meer informatie:

Vervanging riolering tot en met 2025

In Dordrecht ligt in totaal 630 kilometer riolering die we onderhouden. Naast het gewone onderhoud vervangen we in de periode tot en met 2025 op 16 plekken de riolen. Op 33 plekken vernieuwen we de riolen van binnenuit. Het gaat om 17,5 kilometer vervanging en 10 kilometer renovatie. De totale kosten voor het uitvoeren van dit plan: 58,4 miljoen euro. Lees hier het volledige gemeentelijke rioleringsplan 2021 - 2025 (pdf, 2MB).

Overlast en bereikbaarheid

Tijdens het werk aan de riolering is er kans op verkeer- en parkeerhinder voor bewoners en automobilisten. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden. We voeren de werkzaamheden bijvoorbeeld in delen van maximaal tachtig meter uit. Zo blijven de woningen zo goed mogelijk bereikbaar. We garanderen dat de brandweer en ziekenauto altijd overal bij kunnen. De woningen zijn daarnaast altijd te voet bereikbaar.

Meer informatie

Misschien zijn deze pagina's ook interessant voor u:

Met vragen neemt u contact op met de heer T. van Es op telefoonnummer 078 770 46 93. Hij werkt bij Bureau Wegen, Ondergronds en Water van het Cluster Ruimtelijke Kwaliteit. U kunt bij hem ook de voorwaarden Rioolaansluiting opvragen.

Meer informatie vindt u ook in het handboek kabels en leidingen (pdf, 5.708 kB). Heeft u vragen over dit handboek? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 078 of via het contactformulier.