Privacyverklaring

Volgens de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U dient daarvoor met DigiD een digitaal verzoek in.

Privacy beleid Drechtsteden

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is opgeschreven in een privacy beleid (pdf, 371 kB).

Klik op een link voor meer informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij gebruiken persoonsgegevens over u, omdat 

 •  u gebruik maakt van onze diensten
 •  u deze gegevens aan ons geeft
 •  wij een wettelijke taak uitvoeren 
 •  in het algemeen belang

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente gebruikt:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadressen
 • kenteken
 • burgerlijke staat
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens gebruiken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u. Deze gegevens gebruiken wij, omdat 

 •  u gebruik maakt van onze diensten
 •  u deze gegevens aan ons geeft
 •  wij een wettelijke taak uitvoeren 
 •  in het algemeen belang

De volgende bijzondere persoonsgegevens gebruiken wij:

 • godsdienst
 • politieke voorkeur
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • ras of etnische afkomst
 • inkomensgegevens
 • vermogensgegevens
 • biometrische gegevens
 • burgerservicenummer (BSN)
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doelen en volgens de volgende grondslagen:

Toestemming U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.
Overeenkomst Gegevens gebruiken is noodzakelijk om verplichtingen volgens het contract na te komen.
Wettelijke verplichting Het gebruiken van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente/het openbaar lichaam.
Vitaal belang Het gebruiken van gegevens  is noodzakelijk om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.
Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang Het gebruiken van gegevens is noodzakelijk om een taak uit te voeren die welzijn van het inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag.
Gerechtvaardigd belang Een voorbeeld hiervan is cameratoezicht personen en goederen te beschermen.
Klanttevredenheid

Uw persoonsgegevens mogen wij gebruiken voor een onderzoek naar de tevredenheid van onze dienstverlening. Wij kunnen u vragen om deel te nemen aan dat onderzoek. Natuurlijk bent u vrij om daar wel of niet aan deel te nemen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijk geregeld is. De persoonsgegevens gebruiken wij om de doelen te uit te voeren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met andere organisaties of personen

Wij geven uw gegevens alleen aan andere organisaties of personen volgens 1 van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens gebruiken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze behandeling.

Beveiliging

Wij nemen goede maatregelen om 

 • misbruik
 • verlies
 • onbevoegde toegang
 • en andere  niet gewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan

Deze maatregelen zijn, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen. Deze normen staan in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

De AVG geeft diverse rechten, bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U dient daarvoor digitaal een verzoek in. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich legitimeert en aantoont dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wilt u gebruik maken van 1 van deze rechten? Kijk dan op de webpagina Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (pdf 1,03 mB) leest u meer informatie.

Cookies

Wij gebruiken vooral technische en praktische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 1e bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk   

 • voor de technische werking van de website 
 • om het gebruik van de website voor uw makkelijker te maken

Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte informatie kunnen bieden. 

Wilt u zich afmelden voor cookies? Dan stelt u uw internetbrowser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via gemeentebestuur@dordrecht.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Komen we er samen niet uit? Dan heeft u volgens de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen. Dit doet u bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u speciale vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid? Dan mag u deze vraag stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te beschermen.

Algemene vragen over privacy binnen uw gemeente stelt u bij de privacy coördinator van uw eigen gemeente.

Specifieke privacyverklaringen

Op de pagina Specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.