Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor meerdere persoonsgegevens bieden wij het juiste formulier aan. Voor de aanvraag heeft DigiD nodig om u meldt zich met uw identiteitsbewijs bij de balie.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen (personen en organisaties) het recht om bepaalde verzoeken in te dienen. Op deze pagina leggen wij u uw rechten uit en een link naar het formulier waarmee u uw verzoek indient.

Kiest u ervoor om uw aanvraag met DigiD te doen? Dan gaat uw hele verzoek digitaal. 
Kiest u ervoor om uw verzoek zonder DigiD te doen, dan kan dat natuurlijk ook. U ontvangt dan  een uitnodiging om u met uw geldig identiteitsbewijs te melden bij de balie van het Stadskantoor. Daarna gaan wij met uw verzoek aan de slag. Onder geldige identiteitsbewijzen vallen:

 • paspoort
 • rijbewijs
 • identiteitskaart 
 • verblijfsvergunning

Uitleg begrippen

Persoonsgegevens: zijn gegevens waaruit duidelijk blijkt om wie het gaat zoals:

 • voornaam en achternaam
 • man of vrouw 
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • Burgerservicenummer

Bijzondere persoonsgegevens: dit zijn persoonsgegevens met bijzondere informatie.
Voorbeelden zijn:

 • godsdienst
 • politieke voorkeur
 • medische gegeven
 • strafrechtelijke informatie
 • ras of etnische afkomst
 • inkomensgegevens

Bijhouden van persoonsgegevens: het verzamelen en bijhouden, bekijken en gebruiken van persoonsgegevens.

Betrokkene: de persoon van wie de gemeente persoonsgegevens gebruikt.

Persoonsgegevens inzageverzoek

Wilt u graag weten of en welke persoonsgegevens de gemeente van u bijhoudt? Dan mag u een verzoek tot inzage doen. Uw recht hiervoor leest u in artikel 15 van de verordening AVG.

Persoonsgegevens verwijdering

Wilt u dat de gemeente sommige persoonsgegevens van u verwijdert? 
Dan mag u een verzoek verwijderen gegevens doen. Op het formulier geeft u aan om welke gegevens het gaat. Volgens de wet mag de gemeente bepaalde gegevens niet  verwijderen. Als u voor die wettelijke gegevens een verzoek doet, wijst de gemeente dat af.
Uw recht hiervoor leest u in artikel 17 van de verordening AVG.

Persoonsgegevens correctieverzoek

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens aanpast?
Dan mag u een verzoek tot correctie doen. Op het formulier geeft u aan welke gegevens volgens u niet goed zijn.
Uw recht hiervoor leest u in artikel 16 van de verordening AVG.

Persoonsgegevens verzoek beperking verwerking 

Wilt u dat de gemeente het bijhouden van bepaalde gegevens tijdelijk stopt? Dan mag u een verzoek tot beperking verwerking doen.
Als wij uw verzoek terecht vinden, houden wij uw gegevens alleen bij als:
•    u hiervoor toestemming geeft
•    uw gegevens nodig zijn voor bijvoorbeeld Justitie 
•    uw gegevens nodig zijn om de rechten van anderen te beschermen
•    om goede redenen die van algemeen belang zijn 
Uw recht hiervoor leest u in artikel 18 van de verordening AVG.

Persoonsgegevens dataportabiliteit verzoek

Wilt u dat een andere organisatie een deel van uw persoonsgegevens krijgt? 
Dan mag u een verzoek tot dataportabiliteit doen. Uw recht hiervoor leest u in artikel 20 van de verordening AVG.

Bezwaar verwerken persoonsgegevens 

Wilt u niet dat de gemeente bepaalde persoonsgegevens van u bijhoudt? Dan mag u daartegen bezwaar indienen. U geeft op het formulier aan tegen welk persoonsgegeven uw bezwaar maakt en waarom u dat doet.
Uw recht hiervoor leest u in artikel 21 van de verordening AVG.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (APV)