Persoonsgegevens veranderen

Zijn uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet juist of niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen deze te verbeteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over uw naam of geboortedatum. U moet met een officieel document bewijzen wat de juiste gegevens zijn. Wij passen uw gegevens in onze administratie dan aan.

Regelen

Vul het formulier Verzoek wijzigen persoonsgegevens (pdf, 157 kB) in. Stuur dat op naar Gemeente Dordrecht, Afdeling Stadswinkel, Postbus 8, 3300 AA  Dordrecht.

Let op: een verhuizing geeft u op een andere manier door. Als u uw verhuizing te laat doorgeeft, kunnen we dat niet veranderen.

Afhandeling

Binnen 4 weken ontvangt u via een brief ons besluit.

Meesturen

Een officieel Nederlands document waarop uw gegevens juist vermeld staan. Bijvoorbeeld:

  • Nederlandse geboorteakte
  • Nederlandse huwelijksakte
  • andere in Nederland opgemaakte akten of documenten
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
    • paspoort
    • identiteitskaart of
    • rijbewijs

Als uw document uit het buitenland komt, levert u dit persoonlijk in aan de balie van de gemeente.

Meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul u dan het contactformulier in en u krijgt binnen 5 werkdagen antwoord van ons.