Belastingen inwoners

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  U krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Uw aanslag en belastinggegevens kunt u met DigiD online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Gemeentelijke belastingen betalen

  Belastingaanslag betalen, automatische incasso aanvragen of stopzetten, bankrekeningnummer (IBAN) wijzigen, aanmaning en dwangbevel als u niet betaalt.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Aanvragen kwijtschelding als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Kwijtschelding vraagt u met DigiD online aan bij de Digitale Belastingbalie.

 • Bezwaar tegen WOZ-waarde of opgelegde belasting

  Bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde of u vindt dat u ten onrechte een bepaalde belasting is opgelegd.

 • Afvalstoffenheffing

  U krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Uw aanslag en belastinggegevens kunt u met DigiD online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  Bekijk het taxatieverslag van de berekende waarde van uw woning in de digitale Belastingbalie. U heeft daarvoor DigiD nodig.

 • Rioolheffing

  U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u iets boven, op of in gemeentegrond plaatst. Precariobelasting betaalt u achteraf, na het verstrijken van het belastingjaar.

 • Rijksbelastingen en toeslagen

  Via deze pagina verwijzen wij u door naar de websites met informatie over Rijksbelastingen en toeslagen via het Rijk.