Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

U betaalt ieder jaar onroerendezaakbelasting (OZB) als u een eigen woning heeft. En als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand of een stuk grond. Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van het pand of de grond (WOZ-waarde). U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met deze waarde.

Eind februari ontvangt u meestal de aanslag via mijn overheid.nl of de post. U kunt uw aanslag en het taxatieverslag van uw woning ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. 

DigiD-logo.comof EHerkenning-logoAanslag en taxatieverslag bekijken  u heeft DigiD of eHerkenning nodig

Bezwaar maken

Heeft u vragen? Bel ons op 14 078.

Kosten

De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van uw pand of grond en het OZB-tarief (percentage) voor het geldende belastingjaar.

Tarieven 2024

  • woningeigenaar: 0,0905%
  • eigenaar niet-woning: 0,3158%
  • gebruiker niet-woning: 0,2675%
WOZ-waarde en taxatieverslag
  • bij de berekening van de OZB gaan we uit van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum
  • soms is de waarde van het pand nog niet bekend op de waardepeildatum. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning of grote verbouwing. De OZB ontbreekt dan op uw aanslag gemeentelijke belastingen. U krijgt later in het jaar een aparte aanslag
  • ieder jaar stellen wij de WOZ-waarde opnieuw vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We houden rekening met zaken zoals de grootte van het pand, waar het ligt en staat van onderhoud
  • u kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. De WOZ-waarde van andere woningen vraagt u via wozwaardeloket.nl op
  • ook als huurder kunt u een WOZ-beschikking ontvangen. Omdat de WOZ-waarde een grote rol speelt bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen over de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs neemt u contact op via huurcommissie.nl of met uw verhuurder
Taxatieverslag inzien

Van de berekende waarde van uw woning hebben we een taxatieverslag gemaakt. Het geeft inzicht in hoe de waardering tot stand is gekomen. Meestal heeft u dat taxatieverslag nodig als u bezwaar wil maken. U kunt dit telefonisch opvragen via 14 078 of digitaal inzien in de Belastingbalie, u heeft hiervoor DigiD nodig. 

Betalen

Uw gemeentelijk belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook.