Melden bij de gemeente

 • Melding openbare ruimte

  Ziet u dingen in uw straat, wijk of stad die kapot of niet goed onderhouden zijn ? Maak online een melding met Fixi.

 • Status volgen van aangevraagde producten en diensten

  Uw digitale zaak volgt u via Status opvragen of Mijn pagina (DigiD nodig). U ziet dan de voortgang van uw aanvraag, vraag of melding in ons zaaksysteem.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp verloren in de gemeente? Doe hier dan melding van via http://www.verlorenofgevonden.nl/

 • Overlast melden

  Overlast is altijd vervelend! Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om.

 • Klachten over de gemeente

  Bent u niet tevreden over het gedrag, handelen of nalaten van afspraken van een medewerker van de gemeente Dordrecht? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken. U belt de contactpersoon of vult het formulier in.

 • Aansprakelijkstelling

  Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. De gemeente bestrijdt discriminatie en sociale uitsluiting dan ook actief.

 • Filmen in Dordrecht

  We verlenen graag medewerking aan producties en proberen hier zo goed mogelijk bij te helpen.

 • Verhuizen of inschrijven

  Informatie over verhuizen in, naar of uit Dordrecht.

 • Veelgestelde vragen over woonoverlast en burenoverlast

  Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over woonoverlast en burenoverlast.