Melden bij de gemeente

 • Melding openbare ruimte

  Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u aan de Wijklijn. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp verloren? Doe hier dan melding van.

 • Status volgen van aangevraagde producten en diensten

  Voor bijna alle aanvragen, vragen en meldingen die u bij de gemeente indient leggen wij een digitale dossiers aan. U kunt uw aanvraag, vraag of melding daarna zelf volgen via ons zakensysteem.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

 • Overlast melden

  Overlast is altijd vervelend! Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om.

 • Aansprakelijkstelling

  Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Klachten over de gemeente

  Bent u niet tevreden over het gedrag, handelen of nalaten van afspraken van een medewerker van de gemeente Dordrecht? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. De gemeente bestrijdt discriminatie en sociale uitsluiting dan ook actief.

 • Filmen in Dordrecht

  We verlenen graag medewerking aan producties en proberen hier zo goed mogelijk bij te helpen.