Aansprakelijkstelling

Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (zoals wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.

Direct online regelen

DigiD-logo.comAansprakelijkstelling 

Lees meer over DigiD of eHerkenning

Per post

Stuur een brief naar:

Gemeente Dordrecht, Ter attentie van SCD/JKC, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht

U kunt hierbij het formulier Aansprakelijkstelling Dordrecht (pdf, 202 kB) gebruiken. 

Afhandeling

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling en het verzamelen van alle relevante informatie over de toedracht, beoordelen wij of de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Als het nodig is sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente.

Termijn

Wij doen ons uiterste best om uw aansprakelijkstelling binnen 3 maanden af te handelen. Soms is meer tijd nodig. Dit hangt af van de aard van uw aansprakelijkstelling, de te doorlopen procedures en de wijze van uitwerking. In dat geval krijgt u bericht van ons.

Meesturen

Bij het aansprakelijk stellen van de gemeente Dordrecht stuurt u mee:

  • een bewijs van de opgelopen schade
  • eventueel getuigenverklaring, foto’s en nota’s
  • een verklaring van het voorval (bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk: een proces-verbaal van de politie)
Meer informatie

Bel dan het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden. Het telefoonnummer is 078 770 80 36.