Feiten en cijfers

 • Dordrecht in cijfers

  De Drechtstedengemeenten hebben een eigen onderzoeksbureau: Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dit bureau verzamelt informatie over diverse onderwerpen.

 • Beleid en financiën: digitaal stukken inzien

  Alle documenten van de planning- en controlcyclus van de gemeente zijn online in te zien via het beleid- en financiënportaal. Via dit portaal kunt u ook de begroting en de jaarstukken online bekijken.

 • Verordeningen

  In de verordeningen staan allerlei regels en bepalingen, waaraan u en de gemeente zich moeten houden.

 • Legesverordening

  De gemeente rekent geld voor de producten en diensten die zij biedt.

 • Openbaar subsidieregister en subsidieplafonds

  In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties de gemeente Dordrecht subsidie verleent en hoeveel.