Feiten en cijfers

 • Onderzoekcentrum Drechtsteden

  De Drechtstedengemeenten hebben een eigen onderzoeksbureau: het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dit bureau verzamelt informatie over diverse onderwerpen.

 • Beleid en financiën: digitaal stukken inzien

  Alle documenten van de planning- en controle cyclus van de gemeente zijn online in te zien via het beleid- en financiënportaal. Via dit portaal kunt u ook de begroting en de jaarstukken online bekijken.

 • Verordeningen

  In de (Algemene plaatselijke) verordening staan de regels en bepalingen, waaraan u en de gemeente zich moeten houden.

 • Legesverordening

  Een overzicht (legesverordening) van (product)kosten vindt u online. Deze kosten stelt de gemeenteraad elk jaar opnieuw vast.

 • Openbaar subsidieregister en subsidieplafonds

  In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties de gemeente Dordrecht subsidie verleent en hoeveel.