Onderzoekcentrum Drechtsteden

De Drechtstedengemeenten hebben een eigen onderzoeksbureau: het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dit bureau verzamelt informatie over diverse onderwerpen.

Deze onderwerpen zijn onder andere het aantal inwoners, vrijwilligers, woningen, winkels en vrijetijdsvoorzieningen. Andere onderwerpen zijn leefbaarheid & veiligheid, mobiliteit & milieu, onderwijs, inkomen & armoede, bestuur & communicatie en gezondheid.

De informatie van het Onderzoekcentrum Drechtsteden is toegankelijk voor iedereen. Ambtenaren, maar ook scholieren, studenten, ondernemers, journalisten en andere geïnteresseerden kunnen gegevens op diverse thema’s bekijken, veelal op verschillende schaalniveaus (wijk, gemeenten, stadsdelen, regio Drechtsteden) en een gewenste presentatievorm kiezen (tabel, grafiek, kaart).

Publicaties

De onderzoeken van het OCD resulteren meestal in een onderzoeksrapport. Oude en nieuwe publicaties vindt u op de website van het OCD.

Website Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)

Informatie

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Heeft u suggesties of vragen, dan kunt u contact opnemen met het Onderzoekcentrum Drechtsteden via telefoonnummer (078) 770 3905 of stuur een e-mail naar ocd@drechtsteden.nl.