Legesverordening

De gemeente rekent geld voor de producten en diensten die zij biedt. Ieder jaar stelt de gemeenteraad deze bedragen vast. De gemeente legt deze bedragen (leges) vast in de Legesverordening.

Heeft u vragen?

Belt u dan de afdeling Concern van het Stads Bestuur Centrum via telefoonnummer 078 770 41 76.