Beleid en financiën: digitaal stukken inzien

Alle documenten van de planning- en controle cyclus van de gemeente zijn online in te zien via het beleid- en financiënportaal. Via dit portaal kunt u ook de begroting en de jaarstukken online bekijken.

De gemeente denkt vooraf na wat ze gaat doen, ze maakt plannen voor activiteiten en beleid. En ze kiest hoeveel geld ze daaraan uitgeeft. Zo stuurt de gemeente. Tussentijds en achteraf controleert ze of alles nog klopt.

Alle documenten van de Planning & Control-cyclus van de gemeente zijn online in te zien via het Beleid en Financiënportaal. Dat zijn bijvoorbeeld de begroting en de jaarstukken. Op dit portaal vindt u informatie over het huishouden van de gemeente; wat wordt er gedaan en hoeveel geld geeft de gemeente hieraan uit. De begroting en de jaarstukken vanaf 2017 staan in een PDF-document in het portaal. Voor de Begroting 2018 en volgende documenten is een interactieve website ontwikkeld. Zo vindt u bijvoorbeeld snel informatie over een bepaald beleidsterrein of over de hoeveelheid geld die de gemeente uitgeeft en ontvangt.

Huishoudboekje gemeente

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staat onder andere hoeveel geld de gemeente uitgeeft en ontvangt en aan welke doelstellingen het bestuur werkt. Elk jaar wordt gestuurd met behulp van vier documenten: er wordt vooruit gekeken op het komende jaar, verslag uitgebracht tijdens het jaar en na afloop van het jaar verantwoording afgelegd. Dit heet de 'Planning & Control-cyclus'. De cyclus bestaat uit vier documenten:

  1. In de Kadernota kijkt het bestuur van Dordrecht een jaar vooruit en maakt hierbij allerlei keuzes. Zo spreekt het bestuur bijvoorbeeld af wat de belangrijkste doelen zijn voor dit komende jaar.
  2. In de Begroting zijn de plannen uit de Kadernota verder uitgewerkt. Hoeveel geld gaan de plannen kosten en wat verandert er aan het beleid?
  3. De Bestuursrapportage verschijnt midden in het jaar. Deze is bedoeld om te kijken hoe het gaat met eerder gemaakte afspraken. Werkt het beleid en zijn de nieuwe plannen nog haalbaar? Het bestuur kan ingrijpen als dat nodig is.
  4. De Jaarstukken verschijnen na afloop van het jaar. Hierbij legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde plannen en de financiën. Is bereikt wat het bestuur had bedacht en is er niet meer geld uitgegeven dan afgesproken?

In één overzicht

Hieronder leggen we de Planning & Control-cyclus met een plaatje uit. Klik op het figuur voor een grote versie.

uitleg van het planning- en controlproces in een tekening