Openbaar subsidieregister en subsidieplafonds

In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties de gemeente Dordrecht subsidie verleent en hoeveel.

Daarmee wordt inzichtelijk waar het geld van de gemeente naar toe gaat. Het is een logische stap op weg naar meer transparantie in het openbaar bestuur.

Subsidieregisters

De meest recente subsidieregisters: 

Subsidieregister 2019 ( t/m 1e kwartaal 2019)
Subsidieregister 2018 ( t/m 4e kwartaal 2018)
Subsidieregister 2018 ( t/m 3e kwartaal 2018)
Subsidieregister 2018 (t/m 2e kwartaal 2019)
Subsidieregister 2017( (heel jaar)
 

Met het oog op de privacy zijn namen van burgers in het register geschrapt. Het subsidieregister wordt een paar keer per jaar geactualiseerd. 

Subsidieplafonds

Subsidieplafond 2019
Subsidieplafonds 2018 (pdf)
Subsidieplafonds 2017 (pdf)

Vrijval

Vrijval t/m 1e kwartaal 2019 over 2017
Vrijval t/m 4e kwartaal 2018 over 2017 
Vrijval t/m 3e kwartaal 2018 over 2017