Openbaar subsidieregister en subsidieplafonds

In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties de gemeente Dordrecht subsidie verleent en hoeveel.

Daarmee wordt inzichtelijk waar het geld van de gemeente naar toe gaat. Het is een logische stap op weg naar meer transparantie in het openbaar bestuur.

Subsidieregisters

Met het oog op de privacy zijn namen van burgers in het register geschrapt. Het subsidieregister wordt een paar keer per jaar geactualiseerd. 

Subsidieplafonds

Vrijval