Openbaar subsidieregister en subsidieplafonds

In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties de gemeente Dordrecht subsidie verleent en hoeveel.

Daarmee wordt inzichtelijk waar het geld van de gemeente naar toe gaat. Het is een logische stap op weg naar meer transparantie in het openbaar bestuur.

Subsidieregisters

De meest recente subsidieregisters: 
Vrijval 4e kwartaal 2017
Subsidieregister 2018 (4e kwartaal 2018)
Subsidieregister 2018 (3e kwartaal 2018)
Subsidieregister 2018 (pdf - versie 30 juni 2018)
Subsidieregister 2017 (pdf - versie 31 december 2017)
Subsidieregister 2016 (pdf - versie 23 januari 2017)

Met het oog op de privacy zijn namen van burgers in het register geschrapt. Het subsidieregister wordt een paar keer per jaar geactualiseerd. 

Subsidieplafonds

Subsidieplafonds 2018 (pdf)
Subsidieplafonds 2017 (pdf)

Downloads

Vrijval 3e kwartaal 2018 over 2017
Vrijval subsidies 2017 (pdf)
Vrijval subsidies 2016 (pdf)
Vrijval subsidies 2015 (pdf)
Subsidieregister 2015 (pdf)
Subsidieregister 2014 (pdf)
Verleende subsidies in 2013 (pdf)