Overlast melden

Overlast is altijd vervelend! Zeker als daarvoor een oplossing is. Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om. Het is wel belangrijk dat u overlast meldt bij de juiste dienst. Op deze pagina leest u meer informatie waar u uw melding kunt doen.

Overlast van bedrijven

Ervaart u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld door geluid, geur, licht, trillingen of stof? Of vermoedt u vervuiling, bijvoorbeeld naar de bodem of het water? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: start de online overlastcheck.

U krijgt via de check direct meer informatie over uw soort overlast en situatie. U kunt ook gelijk een melding doen als u denkt dat de regels worden overtreden. Binnen  2 werkdagen neemt een inspecteur contact op om het verder te bespreken. De Omgevingsdienst kan onderzoek doen op locatie en gaat in gesprek met het bedrijf. Zijn er inderdaad regels overtreden? Dan verplicht de Omgevingsdienst het bedrijf maatregelen te nemen.

Heeft u op dit moment veel overlast? Of is het een spoed situatie? Bel dan de Omgevingsdienst via 0888 333 555. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij (levens)gevaarlijke situaties belt u altijd 112.

Heeft u last van een bedrijf dat bouwt of sloopt? Of denkt u dat een bedrijf werkt zonder de bouwvergunning of niet volgens het bestemmingsplan? Kies dan voor het formulier voor bouw of sloop

Burenoverlast

Neem bij overlast altijd eerst contact op met de veroorzaker. Ga rustig in gesprek en zeg waar u overlast van heeft en vraag of de veroorzaker daar rekening mee wil houden. Komt u er samen niet uit of heeft u hulp nodig bij het gesprek? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling. Is er sprake van voortdurende overlast, bel dan de politie via telefoonnummer 0900 88 44.

Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Lees ook de veel gestelde vragen en antwoorden over woon-/burenoverlast

 

Huiselijk geweld

Heeft u te maken met geweld? Vindt er geweld plaats in uw relatie met uw (ex-)partner, ouders, kinderen, buren, vrienden, hulpverleners of een andere relatie? Bij Veilig Thuis Zuid Holland Zuid kunt u terecht voor vragen over en hulp voor huiselijk geweld.

Wat kunt u doen

 • Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw directe omgeving? Bent u bang dat die mogelijk een gevaar is voor zichzelf en zijn/haar omgeving? Meld dit bij het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid
 • Met de Stop Intimidatie App (iPhone of Android) kunt u (anoniem) melding maken van vormen van (seksuele) straatintimidatie. Ook kunt u direct hulp inschakelen als de situatie dreigend is. Voor uzelf én voor een ander
 • Kinderen kunnen gratis bellen met de kindertelefoon via 0800-0432
 • Dierenmishandeling of verwaarlozing meldt u bij telefoonnummer 144
Meldpunt agressieve honden

Maakt u agressief gedrag van een hond mee? U meldt dat bij het Meldpunt agressieve honden. Met uw melding kunt u helpen voorkomen dat er iets ernstigs gebeurt.

Verontreiniging oppervlaktewater

Verontreiniging van oppervlaktewater meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Hollandse Delta. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 200 50 05.

Verontreiniging van rijkswater (bijvoorbeeld rivieren) meldt u bij Rijkswaterstaat. U bereikt hen via telefoonnummer 0800 8002.

Wanneer u niet weet waaronder de verontreiniging oppervlaktewater valt, helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. Neemt u daarvoor contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 0888 333 555.

Overlast in de openbare ruimte (open lucht)

Openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is, waar iedereen kan en mag komen. Het is een ruimte waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht. U denkt bij overlast in de openbare ruimte bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

Overlast van de openbare ruimte meldt u via de wijklijn. Afhankelijk van de soort melding, handelt de gemeente deze binnen 1 tot 20 dagen af. U kunt uw melding online melden of u belt ons via telefoonnummer 14 078. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur.

Overlast door houtstook

In de winter gaan veel houtkachels weer aan. En in de zomer de barbecue of vuurkorf. Voor veel mensen is dit gezellig en lekker warm. Maar soms is het beter om de kachel of vuurkorf een dagje uit te laten. Of Zeker bij bepaalde weersomstandigheden, als het bijvoorbeeld windstil of mistig is. Zo houdt u rekening met uw buren.

Kijk op de website van Stookwijzer wanneer u beter geen hout kan stoken.

5 tips voor de zomerperiode

 • Gebruik een grillplaat of elektrische bbq
 • Of gebruik een kaasfondue voor de koude zomeravonden
 • Vraag uzelf af of u een vuurkorf echt nodig heeft voor de gezelligheid
 • Kies liever voor een gashaard
 • Stookt u toch liever met hout? Stook dan minder en sla af en toe een dagje over.

8 tips voor minder rook en geur als u hout gaat stoken:  

 • stook alleen droog hout
 • stook schoon, onbewerkt hout
 • leg het meest brandbare materiaal bovenop
 • sla soms een dagje over
 • laat de schoorsteen elk jaar vegen
 • zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open
 • houd het ventilatierooster in huis open tijdens het stoken
 • controleer regelmatig of u goed vuur hebt

Op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vindt u meer informatie en tips.

Heeft u overlast van houtstook? 

Veel buren weten niet dat ze overlast veroorzaken. Met de tips hierboven, kunnen ze de overlast al flink beperken. U kunt deze met hen delen. 
Komt u er met de stokende buren niet uit? Dat is erg vervelend. U kunt met de gemeente of Omgevingsdienst bellen en bespreken of zij iets kunnen betekenen in uw situatie, bijvoorbeeld via buurtbemiddeling. Online een bericht achterlaten bij de Omgevingsdienst kan ook, dan nemen zij contact op met u om het door te spreken.  

Overlast door bouw of sloop? 

Ervaart u erg veel overlast door bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld door geluid, rook, stof of trillingen? Of vermoedt u (ver)bouwen zonder de benodigde vergunning of in strijd met het bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: start de online bouw- en sloopcheck.

U krijgt via de check direct meer informatie over uw soort overlast en situatie. Zo leest u meer wat wel en niet mag. U kunt ook gelijk een melding doen, als u denkt de regels worden overtreden. 

Binnen 2 werkdagen neemt een inspecteur contact op om het verder te bespreken. De Omgevingsdienst kan onderzoek doen op locatie en gaat in gesprek met de mogelijke overtreder. Zijn er regels overtreden? Dan verplicht de Omgevingsdienst het bedrijf of de inwoner om maatregelen te nemen.

Bij (levens)gevaarlijke situaties belt u altijd 112.