Overlast melden

Overlast is altijd vervelend! Zeker als daarvoor een oplossing is. Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om. Het is wel belangrijk dat u overlast meldt bij de juiste dienst. Op deze pagina leest u meer informatie waar u uw melding kunt doen.

Overlast van bedrijven

Bij overlast van bedrijven denkt u bijvoorbeeld aan geluidsoverlast of geurhinder of andere milieubedreigende activiteiten. Overlast van bedrijven meldt u telefonisch bij de Klachtenlijn Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 0888 333 555, 24 uur per dag.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert daarna ter plaatse een onderzoek uit als dat nodig is. Als blijkt dat bestaande regels zijn overtreden, kan de Omgevingsdienst bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Een gevolg hiervan kan zijn dat het bedrijf maatregelen moet nemen om overlast te voorkomen.

Burenoverlast

Neem bij overlast altijd eerst contact op met de veroorzaker. Ga rustig in gesprek en zeg waar u overlast van heeft en vraag of de veroorzaker daar rekening mee wil houden. Komt u er samen niet uit of heeft u hulp nodig bij het gesprek? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling.  Is er sprake van voortdurende overlast, bel dan de politie via telefoonnummer 0900 88 44.
Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Er is een speciale folder verschenen, 'Burenoverlast. Wat kunt u doen' (pdf, 79 kB).

Meldpunt agressieve honden

Maakt u agressief gedrag van een hond mee? U meldt dat bij het Meldpunt agressieve honden. Met uw melding kunt u helpen voorkomen dat er iets ernstigs gebeurt.

Verontreiniging oppervlaktewater

Verontreiniging van oppervlaktewater meldt u bij de klachtenlijn van het Waterschap Hollandse Delta. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 200 50 05.

Verontreiniging van rijkswater (bijvoorbeeld rivieren) meldt u bij Rijkswaterstaat. U bereikt hen via telefoonnummer 0800 8002

Wanneer u niet weet waaronder de verontreiniging oppervlaktewater valt, helpt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u verder. Neemt u daarvoor contact op met de Klachtenlijn van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 0888 333 555.

Overlast in de openbare ruimte (open lucht)

Openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is, waar iedereen kan en mag komen. Het is een ruimte waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht. U denkt bij overlast in de openbare ruimte bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

Overlast van de openbare ruimte meldt u via de wijklijn. Afhankelijk van de soort melding, handelt de gemeente deze binnen 1 tot 20 dagen af. U kunt uw melding online melden of u belt ons via telefoonnummer 14 078. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur.

Heeft u vragen?