Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Heeft u een persoonlijk en rechtstreeks belang bij dit besluit? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken. Hoe u een bezwaarschrift indient leest u:

 • onderaan het besluit
 • in de publicatie in de krant of
 • in de brief van het besluit

U doet dat binnen 6 weken na het verzenden van het besluit. U betaalt geen kosten voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning of pand. Of als u vindt dat u ten onrechte een bepaalde belasting moet betalen, die niet klopt bij uw situatie.

Bezwaarschrift indienen tegen overige zaken

Voordat u een bezwaarschrift indient, belt u met de contactpersoon. De gegevens vindt u in de brief. Komt u er niet uit en wilt u een bezwaarschift indienen? Dat kan op 2 manieren:

 • digitaal met uw DigiD
 • via een brief

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • de datum waarop u het bezwaar heeft geschreven
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt. Voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee
 • de reden van uw bezwaar
 • uw handtekening als u via een brief bezwaar maakt
 • uw telefoonnummer

De brief verstuurt u naar: College burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA  Dordrecht

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Een medewerker van het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden belt u op. Dan bespreken we hoe we het bezwaarschrift kunnen behandelen. In het gesprek vertelt u wat er precies speelt. Samen met u kijken we wat de beste aanpak is voor uw bezwaarschrift:

 

 • een hoorzitting
 • een persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek proberen we tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt komt er een hoorzitting. Daarna krijgt u de beslissing op uw bezwaarschrift.

 

Soms lukt het de gemeente niet om binnen de beslistermijn een beslissing te nemen. U krijgt dan bericht dat we de beslistermijn met maximaal 6 weken uitstellen. Hebben we daarna nog meer tijd nodig? Dan mogen we de termijn alleen verlengen wanneer u het daarmee eens bent.

Uw bezwaarschrift is openbaar

Uw bezwaarschrift is een openbaar stuk. De gemeente bewaart uw bezwaarschrift en het besluit in een dossier. Belanghebbenden mogen dit dossier inzien.

Meer informatie
 • heeft u vragen over (de inhoud van) het besluit en wilt u daar bezwaar tegen maken? Dan belt u met de contactpersoon. De gegevens vindt u bovenaan de brief bij het besluit
 • heeft u vragen over de bezwaarprocedure van de gemeente? Dan belt u met het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden. U bereikt hun via telefoonnummer 078 770 80 08, keuze 9, keuze 2
 • heeft u vragen over besluiten? Meer informatie leest u op bezwaar-en-beroep 
 • heeft u vragen over bezwaarbehandeling? Meer informatie leest u in de folder (pdf, 2,5 MB)