Klachten over de gemeente

Klacht of een melding; wat is het verschil?

Melding

Meldingen gaan over storingen en ongemakken in de buitenruimte van uw woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of een omgevallen boom. Dit meldt u online via Fixi.

Klacht

  • Hebben wij u niet goed behandeld?
  • Of hebben wij u op een vervelende manier te woord gestaan?
  • Hebben wij iets beloofd en ons daar niet aangehouden?
  • Verwacht u dat wij actie ondernemen, maar dat niet doen?

Dan horen wij graag van u. Voor een snelle reactie op uw klacht spreekt u de persoon direct aan of vraagt naar de leidinggevende. Is een gesprek direct niet mogelijk of bent u niet tevreden met de reactie op uw klacht? Stuur dan online uw klacht naar ons op. Binnen 6 weken krijgt u een reactie van ons. 

 Een klacht indienen  Direct online regelen

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Meteen nadat wij u klacht hebben ontvangen, krijgt u hiervan bericht via de mail. Meestal bellen wij u op om uw klacht te bespreken. Of er volgt een uitnodiging voor een gesprek, dit noemen we een hoorzitting. In dat gesprek mag u uw kant van de klacht uitleggen. De persoon tegen wie u de klacht indient mag ook zijn of haar kant van het verhaal vertellen. Wij sturen daarna het verslag van de hoorzitting en onze reactie naar u op. 

Een klacht via de post opsturen

In de brief beschrijft u uw klacht en de datum van de gebeurtenis. Ook noemt u uw naam, adres en telefoonnummer en als u wilt uw e-mailadres. Uw brief stuurt u naar: Gemeente Dordrecht

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

Niet tevreden over uw klachtafhandeling

Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht? Dan stuurt u binnen 1 jaar uw klacht en onze reactie naar: Nationale Ombudsman

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

Op de website van de Nationale Ombudsman leest u meer informatie.

Heeft u vragen over het delen van persoonsgegevens? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een bezwaarschrift

Heeft u een besluit ontvangen waartegen u bezwaar kunt maken? Stuur ons dan uw bezwaarschrift. Hoe u bezwaar maakt, leest u in de brief met het besluit.

Meer informatie daarover leest u op de pagina Bezwaar maken

Klachten over andere (gemeentelijke) organisaties
  • heeft u een klacht over de volgende diensten? Stuur uw klacht naar: Openbaar lichaam Drechtsteden, postbus 619, 3300 AP Dordrecht als u een klacht heeft over: 

- Sociale Dienst Drechtsteden
- Gemeentebelastingen Drechtsteden
- Onderzoekcentrum Drechtsteden
- Service Centrum Drechtsteden
- Ingenieursbureau Drechtsteden
- Bureau Drechtsteden

  • heeft u een klacht over de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stuur deze dan naar: ​​​​​​Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Meer informatie leest u op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

  • heeft u een klacht over de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stuur deze dan per e-mail naar mail@vrzhz.nl of via de post naar: 
    Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Aan het dagelijks bestuur, Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

Meer informatie

Met vragen over uw klacht reageert u via uw zaak, zo houden we samen het dossier compleet.