Klachten over de gemeente

Bent u niet tevreden over het gedrag, handelen of nalaten van afspraken van een medewerker van de gemeente Dordrecht? Bespreek uw klacht dan direct met degene met wie u in gesprek bent of met de leidinggevende daarvan. Als het mogelijk is, lost de gemeente uw klacht direct op.
Bent u daarna niet tevreden over de afhandeling of lukt het u niet om een gesprek te hebben? Dan mag u uw klacht officieel schriftelijk indienen.

Deze pagina is alleen bedoeld voor het indienen van klachten over gedrag van de gemeente of haar medewerkers.

Vragen en opmerkingen over de openbare ruimte
Wilt u een probleem in de openbare ruimte melden, zoals losse stoeptegels, kapotte verlichting en dergelijke zaken?
Meldt dat via Fixi.

Handhaving
Heeft u een melding voor Handhaving? Bel dan met 14 078 of lees meer informatie over handhaving.

Afhandeling

U krijgt binnen 6 weken na het indienen bericht van ons

 Een klacht indienen  Direct online regelen

Per post indienen

In de brief beschrijft u uw klacht en de datum van de gebeurtenis. Ook vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. Uw brief stuurt u naar:

Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Wat gebeurt er met mijn klacht?

U krijgt een ontvangstbevestiging zodra wij uw klacht hebben ontvangen. Meestal volgt een uitnodiging voor een gesprek, dit noemen we een hoorzitting. In dat gesprek mogen u en degene tegen wie u de klacht indient uw kant van de klacht toelichten. Wij sturen daarna het verslag van de hoorzitting en ons besluit naar u op.  

Niet tevreden over uw klachtafhandeling

Als u het niet eens bent met het besluit op uw klacht, mag u uw klacht opnieuw voorleggen aan Nationale Ombudsman. U stuurt uw klacht binnen 1 jaar na ontvangst van ons besluit naar:

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

In de brief met ons besluit leest u daarover meer informatie. 

Een klacht of een bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met een besluit op uw klacht mag u deze opnieuw voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Hebt u een besluit ontvangen over andere zaken en bent u het daarmee niet eens? Dan mag u tegen dat besluit bezwaar maken. Besluiten waartegen u bezwaar mag maken zijn bijvoorbeeld:

 • een besluit op een vergunning (bouwvergunning, kapvergunning en zo meer) of
 • een besluit waar u als belanghebbende bezwaar tegen heeft  

Daarover leest u meer op de pagina Bezwaar maken

Klachten over andere (gemeentelijke) organisaties
 • uw klacht over:
  • Sociale Dienst Drechtsteden
  • Gemeentebelastingen Drechtsteden
  • Onderzoekcentrum Drechtsteden
  • Service Centrum Drechtsteden
  • Ingenieursbureau Drechtsteden
  • Bureau Drechtsteden

stuurt u naar:

  Openbaar lichaam Drechtsteden
  Postbus 619
  3300 AP Dordrecht

 • uw klacht over de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stuurt u naar: 

  Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  Postbus 550
  3300 AN Dordrecht

 • uw klacht over de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stuurt u per e-mail naar mail@vrzhz.nl of per post naar: 

  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  T.a.v. het dagelijks bestuur
  Postbus 350
  3300 AJ Dordrecht

Meer informatie vindt u op de websites van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Hebt u vragen?

Voor vragen over uw klacht aan de gemeente belt u met 14 078. Onze klachtencoördinatoren helpen u graag aan antwoorden.