Aangifte of melding van discriminatie

Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. De gemeente bestrijdt discriminatie en sociale uitsluiting dan ook actief. RADAR helpt de gemeente daarbij.

Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met RADAR. U krijgt advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie.

Website RADAR

Registratie en voorlichting

Naast advies en ondersteuning, registreert RADAR klachten en toetst deze op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het gemeentebestuur. Ook zijn voorlichting, training en advies aan instellingen mogelijk.

Klacht melden

In Dordrecht behandelt het bureau RADAR de melding discriminatie.

Melding aan RADAR

Contact met RADAR

RADAR is op diverse manieren te bereiken: