Aangifte of melding van discriminatie

Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. De gemeente vecht  dan ook actief tegen discriminatie en sociale uitsluiting. RADAR helpt de gemeente daarbij.

Bent u slachtoffer of ziet u een vorm van discriminatie of beschuldigt iemand u van discriminerend gedrag? Vanaf september tot in elk geval eind 2023 is er elke week een spreekuur bij het Meldpunt Discriminatie van RADAR. Dit meldpunt is te vinden op het Ontwikkelplein in de Stadsbibliotheek aan de Groenmarkt in Dordrecht. Het spreekuur is in even weken op woensdag en in oneven weken op donderdag van 09:30 uur tot 13:30 uur.

U kunt ook online of telefonisch contact opnemen met RADAR via:

Registratie en voorlichting

Naast advies en ondersteuning, registreert RADAR klachten en toetst deze op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het gemeentebestuur. Ook zijn voorlichting, training en advies aan instellingen mogelijk.

Klacht melden

In Dordrecht behandelt het bureau RADAR de melding discriminatie.

Geef uw melding van discriminatie door aan RADAR.

Contact met RADAR

RADAR is op diverse manieren te bereiken: