Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden of verloren? Meld of vind dit dan via www.verlorenofgevonden.nl. Bij diefstal van een voorwerp doet u aangifte bij de politie. Brommers en scooters vallen niet onder gevonden of verloren voorwerpen. Ook hiervan doet u aangifte bij de politie. Bent u uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs kwijt? Doe dan aangifte aan de balie van de gemeente. Vermissing van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart kunt u ook online regelen via het webformulier. Uw document staat dan nationaal en internationaal als vermist.

Afhandeling

 • verloren voorwerp: bekijk op verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp is gevonden
 • gevonden voorwerp: meld dit via verlorenofgevonden.nl en bewaar het voorwerp thuis
 • paspoort of Nederlandse identiteitskaart gevonden: geef deze af bij de gemeente
 • paspoort of Nederlandse identiteitskaart vermist: meld dit via het webformulier 'vermissing'

Online regelen

Melden vermissing paspoort of identiteitskaart (inloggen met DigiD)

Gevonden voorwerpen

Een gevonden paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs mag u niet thuis bewaren, dit brengt u altijd naar de gemeente. U meldt dit niet via verlorenofgevonden.nl. Om fraude te voorkomen vernietigt de gemeente deze documenten.

Via verlorenofgevonden.nl of telefonisch doet u aangifte en bewaart u het gevonden voorwerp bij u thuis. U mag het voorwerp ook inleveren bij de gemeente. Wanneer de eigenaar zich binnen 1 jaar meldt, brengen wij u met elkaar in contact. Als de eigenaar zich niet binnen één jaar meldt en het voorwerp ligt bij u thuis, mag u het voorwerp houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van één jaar voorbij is.

Op ondertstaande websites ziet u of het gevonden voorwerp geen gestolen voorwerp is. U neemt contact op met de politie wanneer het door u gevonden voorwerp als gestolen staat geregistreerd. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 8844.

Website RDW - Fietsdiefstalregister
Website Stop Heling - Overige gestolen voorwerpen

Telefonisch of persoonlijk melden

Telefonisch of persoonlijk melden kan ook:

 • via ons telefoonnummer 14 078.
 • bij de receptie van de gemeente:
  • maandag, woensdag en vrijdag:  09.00 - 12.00 uur
  • dinsdag en donderdag:  14.00 - 19.30 uur
Gevonden voorwerp ophalen

U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor mee:

 • uw identiteitsbewijs
 • het eigendomsbewijs zoals:
  • een aankoopbon
  • een foto
  • ander bewijsmateriaal
Gestolen voorwerp

Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd aangifte bij de politie. Op verlorenofgevonden.nl bekijkt u of uw voorwerp gevonden is.

Fiets kwijt

Voor het parkeren van fietsen heeft de gemeente een fietsbeleid. Fietsen worden verwijderd wanneer u deze fout geparkeerd heeft of vergeten bent op te halen uit de fietsenstalling. U kunt tegen betaling uw fiets terughalen. Lees hier meer over op de pagina Fietsparkeren.

Minicontainer kwijt

Kijk op verlorenofgevonden.nl of uw container gevonden is. U neemt contact op met HVC  via klantenservice@hvcgroep.nl of telefoonnummer 0800 0700. HVC maakt dan met u een afspraak voor het bezorgen van een nieuwe minicontainer.

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen