Filmen in Dordrecht

We verlenen graag medewerking aan producties en proberen hier zo goed mogelijk bij te helpen.

Vergunning nodig voor filmen

Voor het maken van filmopnamen in de stad heeft u geen vergunning nodig. Als uw filmopname gevolgen heeft op de omgeving dan heeft u wel toestemming nodig. U vraagt daarvoor een vergunning of ontheffing aan.

U vraagt altijd een vergunning, ontheffing of toestemming aan als het volgende nodig is:

  • het afzetten van de openbare weg en/of
  • het plaatsen van objecten in de openbare ruimte en/of
  • activiteiten die gevolgen hebben op de omgeving, zoals geluidhinder

Meer informatie daarover vindt u via de links hieronder. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via het webformulier.

Ondersteuning

Het Evenementenbureau van Dordrecht Marketing helpt u graag en kosteloos bij de ondersteuning. Neem hiervoor zo vroeg mogelijk contact met hen op om een afspraak te maken. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 42 37. U vindt het Evenementenbureau aan Spuiboulevard 99, 3311 GN in Dordrecht

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.