Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of de post. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. DigiD nodig 

DigiD-logo.comAanslag bekijken

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

U betaalt per huishouden.

Tarieven 2024

  • € 339,60 voor een 1 persoons huishouden
  • € 356,76 voor een huishouden met meer personen
  • extra container voor restafval (grijze container): € 111,84
Wat u moet weten
  • verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Dordrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
  • bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf. Bedrijven die dat niet doen, betalen reinigingsrecht aan de gemeente
Betalen, kwijtschelding en bezwaar