Reinigingsrecht voor bedrijven

Bedrijven sluiten voor het ophalen en verwerken van hun afval zelf een contract met een erkend afvalinzamelingsbedrijf. Is dit in uw situatie niet mogelijk, dan kunt u gebruik maken van de afvalinzameling van de gemeente. U betaalt dan reinigingsrecht. 

Deze heffing vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt de aanslag meestal eind februari via de post of e-mail. Soms krijgt u de aanslag later, dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

EHerkenning-logoAanslag bekijken  u heeft eHerkenning nodig

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de categorie waarin uw bedrijf valt. U wordt ingedeeld in een categorie op basis van branche, aantal werknemers en hoeveel afval u produceert. 

Categorieën

  • categorie 1: alle bedrijven die maximaal 1 afvalzak van 40 liter per week aanbieden
  • categorie 2: alle gezondheid- en welzijnsinstellingen en overige branches (horeca en industrie uitgezonderd) met maximaal 4 werknemers
  • categorie 3: industrie en horeca met maximaal 4 werknemers, overige branches met 5 tot en met 9 werknemers
  • categorie 4: industrie en horeca met 5 tot en met 9 werknemers, overige branches met meer dan 9 werknemers
  • categorie 5: industrie en horeca met meer dan 9 werknemers en alle overige bedrijven die meer dan 10 afvalzakken van 40 liter per week aanbieden
Tarieven reinigingsrecht voor bedrijven 2024
Categorie inclusief 21% BTW

Categorie 1

€ 422,10

Categorie 2

€ 633,07

Categorie 3

€ 949,61

Categorie 4

€ 1.266,29

Categorie 5

€ 1.899,36

Wat u moet weten
  • de gemeentelijke reinigingsdienst haalt maximaal 15 afvalzakken van 40 liter per week op per bedrijf. U moet u een contract afsluiten met een afvalinzamelingsbedrijf als u meer afval produceert
  • niet alle bedrijven betalen reinigingsrecht. Dit hangt af van het soort werkzaamheden. Wij heffen geen reinigingsrecht als de aard van uw bedrijfsactiviteiten het aannemelijk maakt dat u geen afval produceert
Betalen en bezwaar maken
  • uw gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor reinigingsrecht

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vindt u op de aanslag. Hoe u bezwaar maakt, leest u op de pagina Bezwaar tegen WOZ-waarde of opgelegde belastingen.