Afval storten

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze instanties zorgen zelf voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor sluit u een contract af met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Storten is in Nederland de minst gewenste manier om ons afval te verwijderen. Voor afvalstoffen die herbruikbaar zijn of brandbaar, geldt een stortverbod. Er zijn momenteel genoeg stortplaatsen in Nederland voor het afval dat wel gestort moet worden. Storten van afval buiten reeds bestaande stortplaatsen is niet toegestaan.

Toestemming voor tijdelijk storten van afval

Wanneer u tijdelijke opslag van afvalstoffen heeft of (tijdelijk) afval wilt storten, neemt u ruim van te voren (6 maanden) contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 85 85.

Wanneer u (tijdelijke) opslag van gevaarlijke afvalstoffen of zeer grote hoeveelheden (meer dan 1.000 kubieke meter) heeft, heeft u een vergunning nodig. De opslag van afvalstoffen, bij bedrijven van enige omvang, moeten bekend zijn bij de overheid.

Meer informatie

Afval van huishoudens

Voor meer informatie neemt u contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 85 85. Ook via de websites van Netwerk en Bedrijvenloket leest u meer informatie.