Afval storten (voor bedrijven)

Als bedrijf kunt u op verschillende manieren uw afval storten. Op deze pagina leest u hier meer informatie over.

Heeft u geen bedrijf maar heeft u wel erg veel afval? Of een lange opslag? Dan kan onderstaande informatie ook voor u gelden.

Afval inzamelen

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze instanties zorgen zelf voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor sluit u een contract af met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Tijdelijk afval storten

Heeft u een tijdelijke opslag voor afvalstoffen en wilt u tijdelijk afval storten? Neem dan ruim van te voren (6 maanden) contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Daar doet u een melding of vraagt u een vergunning aan om tijdelijk afval te storten.

Heeft u tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen of zeer grote hoeveelheden (meer dan 1.000 kubieke meter)? Dan heeft u een vergunning nodig. De opslag van afvalstoffen, bij bedrijven van enige omvang, moeten bekend zijn bij de overheid.

Definitief afval storten

Storten is in Nederland de minst gewenste manier om ons afval te verwijderen. Voor afvalstoffen die herbruikbaar zijn of brandbaar, geldt een stortverbod. 
Er zijn momenteel genoeg stortplaatsen in Nederland voor het afval dat u wel moet storten. Kijk op de website van de stortplaats welk afval u daar mag storten. Storten van afval buiten bestaande stortplaatsen is niet toegestaan.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van:

Heeft u geen bedrijf, maar wilt u wel als huishouden van het afval af? Binnen Dordrecht haalt HVC het gescheiden huishoudelijk afval op of u kunt terecht bij afvalbrengstation. Meer informatie staat op de pagina Afval van huishoudens.