Grof afval

Grof afval is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen.

Grof afval brengt u gratis naar het afvalbrengstation. Daar levert u het gescheiden aan in de bakken die er staan. Op die manier kunnen we de grondstoffen opnieuw gebruiken.

Het adres van het afvalbrengstation is Baanhoekweg 8-12 in Dordrecht.

Open op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.15 uur.

Kinderen tot 14 jaar mogen niet alleen op het afvalbrengstation komen. Het afvalbrengstation is alleen voor huishoudelijk grofvuil uit Dordrecht. Om dat te controleren mag HVC naar om uw adresgegevens vragen.  

Gratis aanhangwagen

U kunt gratis een aanhanger via DU-DO lenen. Hiervoor maakt u zelf een afspraak met DU-DO voor het reserveren, afhalen en wegbrengen van de aanhanger. U vindt DU-DO aan de Stevensweg 65 te Dordrecht en bereikt hen via telefoonnummer 078 616 07 78.  U krijgt van DU-DO een bon mee die u laat afstempelen door een medewerker van de Milieustaat.  Meer informatie over het afvalbrengstation leest u op de website van HVC.

U krijgt hulp van iemand buiten Dordrecht

Krijgt u hulp om afval naar de afvalbrengstation te brengen van iemand die niet in Dordrecht woont? Dan neemt u mee:

  • zo maar een brief met naam en het adres van u als bewoner
  • zijn/haar identiteitsbewijs
  • uw identiteitsbewijs

Grof afval ophalen

Wilt u grof afval laten ophalen? Dat is gratis voor elektrische apparaten, takken en snoeiafval. Het laten ophalen van ander grof afval door HVC kost € 20,- per afspraak. De kosten gaan uit van een maximale hoeveelheid afval per afspraak. Wilt u meer aanbieden, dan maakt u een extra afspraak.

Wilt u puin of grote hoeveelheden (bouw)afval op laten halen? Dan kunt u bij afvalinzamelaars en bouwmarkten een 'big bag' of afzetcontainer bestellen. 

Spullen voor de kringloop kunt u gratis op laten halen door Opnieuw en co.

Afspraak maken

Via HVC maakt u een afspraak voor het ophalen van uw grof afval of grofvuil via 

Voor het ophalen van spullen voor de kringloop maakt u een afspraak via de website van Opnieuw en co.

Afspraak afzeggen

Tot 13.00 uur voor de afhaaldag kunt u uw afspraak afzeggen. Dit kan via de e-mail of via het gratis telefoonnummer 0800 0700.

Grof afval of grofvuil ophalen bij een bedrijf

De grofvuilservice van de gemeente Dordrecht is voor inwoners. Heeft u een bedrijf? Maak dan een afspraak met een bedrijf dat bedrijfsafval ophaalt. U betaalt zelf de kosten hiervoor.

Meer informatie

Lees ook de pagina Afval van huishoudens