Afvalwater lozen in oppervlaktewater

U heeft als burger of bedrijf een vergunning nodig of u doet een melding als u afvalwater wilt lozen op het oppervlaktewater. Deze vergunning of melding vraagt u aan bij het Waterschap Hollandse Delta. Op de website van het Waterschap Hollandse Delta leest u waneer u een vergunning nodig heeft of een melding doet.

Kosten

Het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning is gratis.

Afhandeling

  • na melding krijgt u binnen 4 weken bericht
  • na het aanvragen van de vergunning krijgt u binnen 8 weken bericht
Vergunning aanvragen of melding doen voor afvalwater lozen

Op de website Waterschap Hollandse Delta leest u hoe u een vergunning aanvraagt. U kunt de vergunning ook aanvragen via het Omgevingsloket online. Een melding doet u via de AIM (Activiteiten Internet Module).

Waterschap Hollandse Delta
AIM (Activiteiten Internet Module)
Omgevingsloket Online

Heeft u vragen?

Meer informatie leest u op de website van het Waterschap Hollandse Delta. U kunt ook bellen met Waterschap Hollandse Delta. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 200 50 05.

Waterschap Hollandse Delta
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
AIM (Activiteiten Internet Module)