Afvalwater lozen in oppervlaktewater

U heeft als burger of bedrijf een vergunning nodig of u doet een melding als u afvalwater wilt lozen op het oppervlaktewater. Deze vergunning of melding vraagt u aan bij het Waterschap Hollandse Delta. Op de website van het Waterschap Hollandse Delta leest u wanneer u een vergunning nodig heeft of een melding doet.

Kosten

Een melding of het aanvragen van een vergunning voor kleinschalige werkzaamheden is gratis. Voor aanvragen van grootschalige projecten berekenen we kosten. In de vastgestelde legesverordening leest u hier meer over.

Afhandeling

  • na melding krijgt u binnen 4 weken bericht
  • na het aanvragen van de vergunning krijgt u binnen 8 weken bericht
Vergunning aanvragen of melding doen voor afvalwater lozen

Op de website Waterschap Hollandse Delta leest u hoe u een vergunning aanvraagt. U kunt de vergunning ook aanvragen via het Omgevingsloket Online. Een melding doet u via de AIM (Activiteiten Internet Module).

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van het Waterschap Hollandse Delta. U kunt ook bellen met Waterschap Hollandse Delta. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 200 50 05.