Grondwaterstanden

De gemeente Dordrecht heeft een groot aantal 'peilbuizen' waarmee zij elke maand de grondwaterstand in de gemeente bijhoudt. De grondwaterstanden geven de standen weer in meters ten opzichte van het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Alleen het basis meetnet meten we maandelijks. Dit zijn de blauwe peilbuizen.

Bekijk de locatie van de peilbuizen

Meer informatie

Voor meer informatie over de grondwaterstanden neemt u contact op met Bureau WR (water en riolering). U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 46 90.