Subsidie

 • Subsidie algemeen

 • Subsidie Cultuur (Amateurkunst, Culturele initiatieven en Evenementen)

  De gemeente stimuleert cultuur in de stad. Zij biedt de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen.

 • Zwembadhuur

  Het doel van subsidie zwembadhuur is het stimuleren van activiteiten op het gebied van zwemsport in Dordrecht.

 • Bestrijden Onderwijsachterstand

  De gemeente verleent subsidie voor Bestrijding Onderwijsachterstanden. Met activiteiten krijgen kinderen de kans om zichzelf, hun talenten en mogelijkheden en de wereld om hen heen te ontdekken. 

 • Mondiale bewustwording

  Organisaties die activiteiten uitvoeren over voorlichting en bewustwording die gaan over ontwikkelingssamenwerking, kunnen subsidie aanvragen.

 • Beeldend kunstenaars en vormgevers

  De gemeente bevordert de artistieke ontwikkeling, de beroepspraktijk en de zichtbaarheid van professionele beeldend kunstenaars en vormgevers.

 • Maatschappelijke zorg

  Organisaties die maatschappelijke zorg en opvang bieden kunnen hiervoor subsidie van de gemeente ontvangen.

 • Speeltuinwerk en scouting

  De gemeente ondersteunt met subsidie bestaande Dordtse speeltuinverenigingen en scoutingverenigingen die vrijwilligers runnen.

 • Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Sinds augustus 2020 heeft de gemeente een subsidieregeling Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Culturele voorzieningen

  De gemeente stimuleert het aanbod van culturele voorzieningen in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie hiervoor aan te vragen.

 • Recreatie

  De gemeente geeft subsidie voor recreatieve doeleinden aan Het Wantijbad, De Dubbel en de Volkssterrenwacht Mercurius.

 • Vrijwillige inzet

  De onschatbare waarde van vrijwilligers


 • Subsidie Beschermd Wonen

  Organisaties die met de gemeente Dordrecht een intentieovereenkomst Beschermd wonen hebben, kunnen subsidie ontvangen.