Subsidie

 • Subsidie algemeen

 • Amateurkunst

  De gemeente stimuleert het actief beoefenen van amateurkunst in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie hiervoor aan te vragen.

 • Zwembadhuur

  Het doel van subsidie zwembadhuur is het stimuleren van activiteiten op het gebied van zwemsport in Dordrecht.

 • Voorschoolse voorzieningen

  De gemeente ondersteunt basisscholen die speciale groepen inrichten, met doel het bevorderen van de beheersing van de Nederlandse taal. Ook peuteropvang of kinderdagverblijven, die samen met basisscholen Voor- en Vroegschools Educatie bieden, worden ondersteund.

 • Evenementen, subsidie

  De gemeente stimuleert het organiseren van evenementen en verstrekt daarvoor subsidie.

 • Mondiale bewustwording

  Organisaties die activiteiten uitvoeren over voorlichting en bewustwording die gaan over ontwikkelingssamenwerking, kunnen subsidie aanvragen.

 • Beeldend kunstenaars en vormgevers

  De gemeente bevordert de artistieke ontwikkeling, de beroepspraktijk en de zichtbaarheid van professionele beeldend kunstenaars en vormgevers.

 • Maatschappelijke zorg

  Organisaties die maatschappelijke zorg en opvang bieden kunnen hiervoor subsidie van de gemeente ontvangen.

 • Jeugd (Speeltuinwerk en scouting)

  De gemeente ondersteunt bestaande Dordtse speeltuinverenigingen en scoutingverenigingen met subsidie, als deze door vrijwilligers gerund worden.

 • Jeugd

  In Dordrecht vinden we het belangrijk dat alle kinderen prettig en gezond opgroeien. We willen dat zij kunnen spelen, nieuwe dingen ontdekken en stevig in hun schoenen staan.

 • Culturele voorzieningen

  De gemeente stimuleert het aanbod van culturele voorzieningen in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie hiervoor aan te vragen.

 • Maatschappelijke ondersteuning

  Elke twee jaar zet de gemeente zich extra op bepaalde thema's in. Voor 2017 en 2018 zijn dat het bevorderen van financiële redzaamheid en het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.

 • Recreatie

  De gemeente geeft subsidie voor recreatieve doeleinden aan Het Wantijbad, De Dubbel en de Volkssterrenwacht Mercurius.

 • Vrijwillige inzet

  De onschatbare waarde van vrijwilligers


 • Subsidie Beschermd Wonen

  Organisaties die met de gemeente Dordrecht een intentieovereenkomst Beschermd wonen hebben, kunnen subsidie ontvangen.