Subsidies aan ondernemers

 • Subsidie algemeen - Ondernemers

 • Subsidie tijdens corona - Ondernemers

 • Beeldend kunstenaars en vormgevers

  Kunstenaars en vormgevers die in Dordrecht wonen en werken, kunnen elk jaar subsidie aanvragen. 

 • Bestrijden Onderwijsachterstand

  U dient de pro forma aanvraag vóór 1 oktober in. Op de pagina leest u over de aanvraag, eisen en voorwaarden en voor welke doelgroep subsidie mogelijk is.

 • Energiecompensatie en inflatiecorrectie activiteiten

  Organisaties met een sociaal maatschappelijke functie kunnen een tegemoet krijgen in de stijgende (energie)kosten of anderen kosten.

 • Evenementen (subsidie)

  Aanvraag voor nieuwe evenementen waarbij u niet kunt wachten tot de aanvraagtermijn (1 april en 1 oktober), mag u via het snelloket indienen.

 • Culturele voorzieningen

  Wij stimuleren het aanbod van culturele voorzieningen in onze stad. Wij verlenen dan ook subsidie aan instellingen die dat mogelijk maken.

 • Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Subsidie per kalenderjaar voor activiteiten tijdens 1 of meer kalenderja(a)r(en). Eenmalige subsidie voor eenmalig activiteiten of binnen een project.

 • Maatschappelijke zorg

  Subsidie 1 jaar eerder aanvragen dan de activiteiten plaatsvinden, tot 1 oktober van het voorgaande jaar. Bij éénmalige subsidie tot 8 weken voor de activiteit.

 • Mondiale bewustwording

  Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over ontwikkelingssamenwerking zoals armoede, gezondheidszorg en mensenrechten.

 • Recreatie (subsidie)

  De gemeente geeft subsidie aan Het Wantijbad, De Dubbel en de Volkssterrenwacht Mercurius.

 • Innovatie Roadmaps Drechtsteden

  U vraagt met e-Herkenning de subsidie minimaal 4 weken voor het begin van uw activiteit aan. U kunt uw aanvraag indienen tot en met 31 december.

 • Speeltuinwerk en scouting

  De gemeente geeft subsidie aan Dordtse speeltuin- en scoutingverenigingen.

 • Zwembadhuur

  Het doel van subsidie zwembadhuur is zwemsport betaalbaar en toegankelijk te houden voor inwoners van Dordrecht.

 • Het Dordtse leerprogramma

  Deze subsidie geldt voor scholen met de grootste risico's op ontwikkelachterstanden bij hun leerlingen. De activiteiten vinden plaats buiten schooltijden.

 • Participatieplekken in de gemeente Dordrecht

  De gemeente geeft subsidie voor het coachen van Drechtsteden-inwoners die hulp nodig hebben bij het doen van vrijwilligerswerk. We noemen dit 'participatieplekken'.

 • Duurzame terrasverwarming

  U kunt subsidie aanvragen als u na 1 april 2020 duurzame terrasverwarming heeft gekocht. Wij bieden maximaal van € 1.500 per adres.

 • Ateliersubsidie

  Wij vinden betaalbare atelierruimte belangrijk en bieden subsidie aan atelierhouders. De subsidie draagt bij in de kosten van gehuurde ruimtes.

 • Amateurkunst

  U kunt maximaal 1x per kalenderjaar een amateurkunstaanvraag indienen. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 5.000,--.

 • Culturele Initiatieven

  Het maximale subsidiepercentage is 50% van de totale uitvoeringskosten. Wij geven maximaal € 5.000,- subsidie. Aanvragen vóór 1 juli of vóór 1 april.

 • Producties Cultuur

  Professionele makers van voorstellingen en concerten kunnen subsidie aanvragen als zij aan de eisen voldoen.

 • Toekomstbestendige cultuursector

  De gemeente geeft subsidie voor investeringen in de cultuursector.