Zwembadhuur

Het doel van subsidie zwembadhuur is zwemsport betaalbaar en toegankelijk te houden voor inwoners van Dordrecht.  Organisaties op het gebied van de zwemsport kunnen subsidie aanvragen. 

Aanvragen

U vraagt de subsidie op zijn laatst aan op 1 oktober van het jaar waarin het subsidiejaar start. Een subsidiejaar start op 1 augustus (tot 1 augustus van het daaropvolgende jaar).  

EHerkenning-logoVraag subsidie aan in het subsidieportal  u heeft eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. 

Meesturen bij de aanvraag

U stuurt de offerte van de exploitant van het zwembad mee. Hierop neemt u op:

  • het urenoverzicht voor het geplande gebruik van het zwembad, uitgesplitst per zwemactiviteit
  • de soorten sportactiviteiten en het aantal uren voor deze activiteiten
  • de door de klant te betalen kosten voor deze activiteiten
Bedrag subsidie

De gemeente berekent de subsidie naar het aantal uren dat u gebruik maakt van het zwembad. De subsidie is maximaal 37% van de offerte incl. BTW. Voor deze subsidie zet de gemeente elk jaar een vast bedrag opzij. Na 1 oktober verdeelt zij dit evenredig over de aanvragen.  

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.  

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.