Subsidie Zwembadhuur

Het doel van subsidie zwembadhuur is het stimuleren van activiteiten op het gebied van zwemsport in Dordrecht. De subsidie loopt vanaf september tot september volgend jaar.

Aanvragen

U vraagt de subsidie uiterlijk aan voor 1 oktober van het jaar waarin het subsidiejaar plaatsvindt. Het subsidiejaar loopt van 1 september tot 1 september van het volgend jaar.

Digitaal

Digitale aanvraag subsidie zwembadhuur  u heeft eHerkenning nodig.

Meesturen bij de aanvraag

U stuurt de offerte van de exploitant van het zwembad mee. Hierop neemt u op:

  • het urenoverzicht voor het geplande gebruik van het zwembad, uitgesplitst per zwemactiviteit
  • welke soorten sportactiviteiten en het aantal uren voor deze activiteiten
  • de door de klant te betalen kosten voor deze activiteiten
Bedrag subsidie

De gemeente berekent de subsidie jaarlijks op basis van het aantal uren dat u volgens uw activiteitenplan gebruik maakt van het zwembad. De subsidie bedraagt maximaal 37% van de rekening, inclusief BTW dat de verhuurder van het zwembad u in rekening brengt. Voor deze subsidie reserveert de gemeente jaarlijks een vast bedrag. Na 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar verdeelt zij dit evenredig onder de aanvragers

Heeft u vragen?

Voor meer informatie belt u met het subsidiebureau via telefoonnummer 078 770 47 71 of het secretariaat van Team Sport via telefoonnummer 078 770 43 57.

Uitgelicht

eHerkenning

eHerkenning is een DigiD voor bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaars. U regelt met eHerkenning eenvoudig veel zaken digitaal bij overheids- en gemeentelijke instanties en de aangesloten organisaties.