Zwembadhuur

Het doel van subsidie zwembadhuur is zwemsport betaalbaar en toegankelijk te houden voor inwoners van Dordrecht.  Organisaties op het gebied van de zwemsport kunnen subsidie aanvragen. 

Aanvragen

U vraagt de subsidie op zijn laatst aan op 1 oktober van het jaar waarin het subsidiejaar start. Een subsidiejaar start op 1 september (tot 1 september van het daaropvolgende jaar).  

EHerkenning-logoDigitale aanvraag subsidie zwembadhuur 

Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Meesturen bij de aanvraag

U stuurt de offerte van de exploitant van het zwembad mee. Hierop neemt u op:

  • het urenoverzicht voor het geplande gebruik van het zwembad, uitgesplitst per zwemactiviteit
  • de soorten sportactiviteiten en het aantal uren voor deze activiteiten
  • de door de klant te betalen kosten voor deze activiteiten
Bedrag subsidie

De gemeente berekent de subsidie naar het aantal uren dat u gebruik maakt van het zwembad. De subsidie is maximaal 37% van de offerte incl. BTW. Voor deze subsidie zet de gemeente elk jaar een vast bedrag opzij. Na 1 oktober verdeelt zij dit evenredig over de aanvragen.  

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

Heeft u meer dan € 20.000,- aan subsidie ontvangen? Dan moet u achteraf uitleggen wat u met de subsidie heeft gedaan. De gemeente beoordeelt dat en stelt de subsidie daarna vast. In de subsidiebeschikking die u heeft ontvangen staat wat u wanneer moet doen.  

EHerkenning-logoDigitaal formulier verantwoording subsidie 

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.