Veel gestelde vragen over subsidie

Veel gestelde vragen over de aanvraag subsidie

Wat is subsidie?

Geld dat de overheid geeft aan organisaties of personen om sommige activiteiten te steunen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een tentoonstelling dat toegankelijk is voor een breed publiek. De gemeente verleent subsidie zonder daar een tegenprestatie voor te vragen. Een tegenprestatie is bijvoorbeeld levering van goederen.

Aanvragen via e-mail

Volgens de wet mag u de aanvraag niet via e-mail opsturen. Wij nemen daarom alleen aanvragen in behandeling als u deze met het online formulier aanvraagt.

Lukt het u niet om de aanvraag online te doen? Vraag dan een papieren aanvraag aan via het contactformulier en stuur deze daarna via de post naar ons op. Dan maken wij daar een digitaal dossier van.

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Lees dan hoe u DigiD of eHerkenning aanvraagt. Na de aanvraag duurt het ongeveer 3 dagen voor u DigiD of eHerkenning kunt gebruiken. Voor eHerkenning geldt vanaf 1 september 2022 betrouwbaarheidsniveau 3.

Het activiteitenplan

In een activiteitenplan beschrijft u de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Hierin geeft u aan:

  • welke doelen en resultaten u met uw activiteiten wilt bereiken 
  • hoe uw activiteiten aan de doelen bijdragen
  • de mate waarin de activiteiten zijn gericht op de inwoners van de gemeente of een stadsdeel
De begroting 

In de begroting geeft u aan:  

  • wat de geschatte inkomsten en uitgaven zijn van de activiteiten 
  • de periode waarvoor u subsidie aanvraagt 
  • welke subsidies/bijdragen u nog meer krijgt of verwacht

Geef ook aan waarom u subsidie nodig heeft om de kosten van de activiteiten te dekken.

Een begroting maken is niet voor iedereen een dagelijkse bezigheid. We hebben daarom voor u een voorbeeld gemaakt. Zo'n eenvoudige begroting mag u meesturen bij subsidieaanvragen tot € 100.000,- 

Voorbeeld begroting
Inkomsten Uitgaven (kosten)
inkomstenbron X € 15.000,- kostenpost A € 10.000,-
inkomstenbron X € 7.500,- kostenpost B € 10.000,-
gevraagde subsidie € 30.000,- kostenpost C € 10.000,-
Totale inkomsten € 30.000,-     Totale uitgaven € 30.000,-
   
Saldo (inkomsten - uitgaven) € 0

 

Het is belangrijk dat uw begroting sluitend is. De verwachte inkomsten zijn daarbij gelijk aan de verwachte uitgaven. Verwacht u een positief saldo? Dan maakt u waarschijnlijk winst en heeft u geen subsidie nodig. Verwacht u een negatief saldo? Dan maakt u verlies en kunt u de activiteiten misschien niet uitvoeren.
Misschien is niet alle gevraagde informatie op het aanvraagformulier voor uw aanvraag subsidie nodig. Welke vragen u moet beantwoorden, hangt af van de subsidie die u aanvraagt.

Gevraagde informatie op het aanvraagformulier

Misschien is niet alle gevraagde informatie op het aanvraagformulier voor uw aanvraag subsidie nodig. Welke vragen u moet beantwoorden, hangt af van de subsidie die u aanvraagt.