Veel gestelde vragen over subsidie

Veel gestelde vragen over de aanvraag subsidie

Wat is subsidie?

Geld dat de overheid geeft aan organisaties of personen om sommige activiteiten te steunen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een tentoonstelling dat toegankelijk is voor een breed publiek. De gemeente verleent subsidie zonder daar een tegenprestatie voor te vragen. Een tegenprestatie is bijvoorbeeld levering van goederen.

Aanvragen via e-mail

Volgens de wet mag u de aanvraag niet via e-mail opsturen. Wij nemen daarom alleen aanvragen in behandeling als u deze via het subsidieportal heeft aangevraagd. 

Lukt het u niet om de aanvraag via het subsidieportal te doen? Vraag dan een papieren aanvraag aan via het contactformulier. U vult het formulier daarna volledig in en stuurt het via de post naar ons op. Wij  maken er een digitaal dossier van waardoor u wel aan de wettelijke eis voor aanvragen voldoet. 

Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Lees dan hoe u DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 3) aanvraagt. Na de aanvraag duurt het ongeveer 3 dagen voor u DigiD of eHerkenning kunt gebruiken. 

Het activiteitenplan

In een activiteitenplan beschrijft u de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Hierin geeft u aan:

  • welke doelen en resultaten u met uw activiteiten wilt bereiken 
  • hoe uw activiteiten aan de doelen bijdragen
  • de mate waarin de activiteiten zijn gericht op de inwoners van de gemeente of een stadsdeel
De begroting 

In de begroting geeft u aan:  

  • wat de geschatte inkomsten en uitgaven zijn van de activiteiten 
  • de periode waarvoor u subsidie aanvraagt 
  • welke subsidies/bijdragen u nog meer krijgt of verwacht

Geef ook aan waarom u subsidie nodig heeft om de kosten van de activiteiten te dekken.

Een begroting maken is niet voor iedereen een dagelijkse bezigheid. We hebben daarom voor u een voorbeeld gemaakt. Zo'n eenvoudige begroting mag u meesturen bij subsidieaanvragen tot € 100.000,- 

Voorbeeld begroting
Inkomsten Uitgaven (kosten)
inkomstenbron X € 15.000,- kostenpost A € 10.000,-
inkomstenbron X € 7.500,- kostenpost B € 10.000,-
gevraagde subsidie € 30.000,- kostenpost C € 10.000,-
Totale inkomsten € 30.000,-     Totale uitgaven € 30.000,-
   
Saldo (inkomsten - uitgaven) € 0

 

Het is belangrijk dat uw begroting sluitend is. De verwachte inkomsten zijn daarbij gelijk aan de verwachte uitgaven. Verwacht u een positief saldo? Dan maakt u waarschijnlijk winst en heeft u geen subsidie nodig. Verwacht u een negatief saldo? Dan maakt u verlies en kunt u de activiteiten misschien niet uitvoeren.

Gevraagde informatie op het aanvraagformulier

Welke vragen u voor uw subsidieaanvraag moet beantwoorden, hangt af van de soort subsidie. Misschien is niet alle gevraagde informatie op het aanvraagformulier voor uw subsidiesoort nodig.