Subsidie

 • Subsidie algemeen

  De gemeente verleent soms subsidie aan inwoners en organisaties die in Dordrecht werken aan bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van onze stad.

 • Blijverslening

  Eigenaren van woningen die voorzieningen nodig hebben voor de veiligheid of toegankelijkheid van hun woning, kunnen de Blijverslening aanvragen.

 • Verbetering kwaliteit binnenstad

  De gemeente stimuleert ook in 2019 eigenaren bij het verbeteren van de kwaliteit van (winkel)panden in de binnenstad.

 • Innovatiefonds Smart City

  Via Smart City Dordrecht kan jouw innovatieve idee voor Dordrecht werkelijkheid worden. Het doel is om Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad te maken.

 • Subsidie 'Ode aan de Synode'

  De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor stedelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de herdenking van 400 jaar Synode.

 • Wijkwensen

  Met een wijkwens kunt u uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, schoner en veiliger maken. De gemeente ondersteunt uw wijkwens met subsidie.