Subsidie

 • Subsidie algemeen

  De gemeente verleent soms subsidie aan inwoners en organisaties die in Dordrecht werken aan bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van onze stad.

 • Subsidie tijdens corona

  De gemeente heeft tijdelijke subsidieregelingen om gesubsidieerde instellingen en organisatoren tegemoet te komen.

 • MKB Katalysatorfonds Drechtsteden

  De Drechtsteden stellen geld beschikbaar voor het ontwikkelen van vernieuwingen in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot? En bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken? Vraag dan vandaag nog subsidie aan bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden!

 • Blijverslening

  Eigenaren van woningen die voorzieningen nodig hebben voor de veiligheid of toegankelijkheid van hun woning, kunnen de Blijverslening aanvragen.

 • Innovatiefonds Smart City

  Via Smart City Dordrecht kan uw vernieuwende idee voor Dordrecht werkelijkheid worden. Het doel is om van Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad te maken.

 • Wijkwensen

  Met een wijkwens kunt u uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, schoner en veiliger maken. De gemeente ondersteunt wijkwensen met subsidie. Regiegroepen beoordelen de aanvragen voor wijkwensen.

 • Maatschappelijke initiatieven (nieuwe ideeën en plannen) subsidie

  De regeling steunt iedereen die een goed idee of plan heeft voor de hele stad. Ook wel initiatiefnemers genoemd.

 • Starterslening

  Een starterslening is een extra lening bovenop een hypotheek. Hiermee krijgen starters meer financiële ruimte voor de aankoop van hun 1e woning.

 • Funderingsonderzoek (subsidie)

  De gemeente heeft de subsidieregeling funderingsonderzoek voor woningen en bouwkundige eenheden.

 • Subsidie Dordrecht 800 jaar Stad

  In het jaar 2020 vieren we binnen onze stad dat Dordrecht 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. Door die stadsrechten is Dordrecht ook echt de oudste stad van Holland.