Subsidie

 • Subsidie algemeen

  De gemeente verleent soms subsidie aan inwoners en organisaties die in Dordrecht werken aan bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang van onze stad.

 • Blijverslening

  Eigenaren van woningen die voorzieningen nodig hebben voor de veiligheid of toegankelijkheid van hun woning, kunnen de Blijverslening aanvragen.

 • Verbetering kwaliteit binnenstad

  De gemeente stimuleert ook in 2019 eigenaren bij het verbeteren van de kwaliteit van (winkel)panden in de binnenstad.

 • Innovatiefonds Smart City

  Via Smart City Dordrecht kan jouw innovatieve idee voor Dordrecht werkelijkheid worden. Het doel is om Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad te maken.

 • Subsidie 'Ode aan de Synode'

  De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor stedelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de herdenking van 400 jaar Synode.

 • Subsidie Dordrecht 800 jaar Stad

  In het jaar 2020 vieren we binnen onze stad dat Dordrecht 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. Door die stadsrechten is Dordrecht ook echt de oudste stad van Holland.

 • Wijkwensen

  Met een wijkwens kunt u uw wijk, buurt of straat mooier, leefbaarder, schoner en veiliger maken. De gemeente ondersteunt uw wijkwens met subsidie.