Subsidies aan inwoners

 • Subsidie algemeen

  In het subsidieportal doet u de aanvraag tot verantwoording. Ook het contact met het Subsidiebureau, het toevoegen of wijzigen van documenten of gegevens.

 • Innovatiefonds Smart City

  Met Smart City Dordrecht maken we van Dordrecht een nog slimmere, toekomstbestendige stad. Wij vergoeden 50% van de aanvaardbare werkelijke kosten.

 • Overige structurele (blijvende) subsidie

  U doet uw aanvraag voor structurele (blijvende) subsidie als deze niet onder 1 van de aangeboden subsidiesoorten valt.

 • Starterslening

  De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de normale lening (hypotheek). De Starterslening komt bovenop de hypotheek.

 • Stimuleringslening Energiezuinig Wonen

  Lening loopt via het SVn. Op hun website onder Duurzaam leest u meer over de lening en rentepercentages. Binnen 8 weken na aanvraag krijgt u reactie.

 • Veel gestelde vragen over subsidie

  Staat uw vraag niet op de pagina over het subsidieonderdeel? Kijk dan of u uw antwoord vindt onder veelgestelde vragen over subsidie.

 • Waardering mantelzorgers

  Mee Mantelzorg geeft antwoord op vragen over de mantelzorgwaardering. Ook bieden zij op hun website het aanvraagformulier aan.

 • Wijkwensen

  Aanvragen minimaal 4 weken voor de vergadering van de Regiegroepen. In de 3 regiegroepen nemen bewoners uit verschillende wijken deel.