Maatschappelijke zorg

Organisaties die maatschappelijke zorg en opvang bieden kunnen hiervoor subsidie van de gemeente ontvangen. Hierbij denkt u aan zorg aan dak- en thuislozen en mensen met een verslaving. Ook (crisis)opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen vallen onder deze zorg. Of organisaties die zorg aan deze groepen verlenen of mensen naar zorg begeleiden.

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u een professionele instelling bent voor verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en/of opvang van dak- en thuislozen of
  • u een professionele instelling bent voor de opvang en begeleiding van vrouwen en/of mannen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of daarmee bedreigd worden en
  • de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt moeten voor iedereen toegankelijk zijn
  • de zorg die u biedt, gericht is op volwassen vanaf 18 jaar in de regio Zuid-Holland Zuid
  • u voldoet aan de verplichtingen zoals genoemd in Subsidieregeling algemene voorzieningen voor maatschappelijke zorg
Aanvragen

Bij uw aanvraag geeft u aan in hoeverre uw activiteiten voldoen aan de verplichtingen van artikel 8 van de Nadere regels subsidie Maatschappelijke Zorg.

Digitale aanvraag subsidie maatschappelijke zorg

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Verantwoorden subsidie

(Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in)

Digitaal formulier verantwoording subsidie

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.