Maatschappelijke zorg

Organisaties die maatschappelijke zorg en opvang bieden kunnen hiervoor subsidie van de gemeente ontvangen. Hierbij denkt u aan zorg aan dak- en thuislozen en mensen met een verslaving. Ook (crisis)opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen vallen onder deze zorg. Of organisaties die zorg aan deze groepen verlenen of mensen naar zorg begeleiden.

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als:

•    u een professionele instelling bent voor verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en/of opvang van dak- en thuislozen
•    u een professionele instelling bent voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld of bedreiging daarvan. Slachtoffers kunnen vrouwen en/of mannen en hun kinderen zijn  
•    de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt voor  iedereen toegankelijk zijn
•    de zorg die u biedt zich  richt op volwassen vanaf 18 jaar in de regio Zuid-Holland Zuid
•    u zich houdt aan de eisen  zoals genoemd in Subsidieregeling algemene voorzieningen voor maatschappelijke zorg

Aanvragen

Bij uw aanvraag geeft u aan of uw activiteiten voldoen aan onze eisen. Deze staan in artikel 5 van de Subsidieregeling maatschappelijke zorg.  

Digitale aanvraag subsidie maatschappelijke zorg

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Verantwoorden subsidie

Heeft u meer dan € 20.000,- subsidie ontvangen? Dan moet u achteraf uitleggen wat u met de subsidie heeft gedaan. In de subsidiebeschikking die u heeft ontvangen staat wat u wanneer moet doen. De gemeente beoordeelt dat en stelt de subsidie daarna vast.

(Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in)

Digitaal formulier verantwoording subsidie

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078.