Maatschappelijke zorg

Professionele organisaties in de regio Drechtsteden/Alblasserwaard kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten voor: 

  • de ondersteuning van inwoners die tijdelijk of langer niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen 
  • het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid
  • het voorkomen en terug dringen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • het beperken van verblijf in de opvang

Wij verstrekken subsidie per kalenderjaar en eenmalig.

In aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als 

  • u een professionele aanbieder bent van algemene voorzieningen maatschappelijke opvang 
  • u een professionele aanbieder bent van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
  • uw aanbod zich richt op personen in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard die:

- kampen met ernstige en/of meervoudige problemen waarvoor zij dringend hulp nodig hebben
- kampen met ernstige en/of meervoudige problemen waarvoor het standaard hulpaanbod onvoldoende resultaat biedt
- slachtoffer, pleger of getuige zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling
- dak- of thuisloos zijn

Aanvragen 

Subsidie per kalenderjaar

Wij verstrekken deze subsidies als tegemoetkoming in de blijvende/vaste kosten voor activiteiten voor de doelgroep. Deze activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de doelen die staan in:

U vraagt de subsidie 1 jaar eerder aan dan de activiteiten plaatsvinden. Dit kan op zijn laatst tot 1 oktober van het voorgaande jaar. 

DigiD-logo.comEHerkenning-logoVraag subsidie voor het kalenderjaar aan in het subsidieportal Voor eHerkenning heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig
Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning

In het formulier staan ook inhoudelijke vragen. U heeft voor het invullen 15 minuten de tijd. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft. Of sla uw aanvraag tussendoor op.

Eenmalige subsidie

Wij verstrekken deze subsidies voor activiteiten of projecten die bijdragen aan de genoemde doelen in de subsidieregeling. Denk hierbij aan investeringen of tijdelijke inzet van (extra) menskracht om activiteiten of projecten te starten. 

U stuurt uw aanvraag voor de eenmalige subsidie digitaal naar ons op. Gaat het om een kalenderjaar? Dan doet u dat voor 1 oktober. Gaat het om een deel van het jaar? Dan doet u dat op zijn laatst 8 weken voor de start van de activiteiten.

DigiD-logo.comEHerkenning-logoVraag eenmalige subsidie aan in het subsidieportal Voor eHerkenning heeft u betrouwbaarheidsniveau 3 nodig
Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning 

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.  

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Met het contactformulier kunt u ook de informatie opvragen over Van opvang naar wonen 2020-2025. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.