Participatieplekken in de gemeente Dordrecht

De gemeente geeft subsidie voor het coachen van Drechtsteden-inwoners die hulp nodig hebben bij het doen van vrijwilligerswerk. We noemen dit 'participatieplekken'. 

Doel

Met deze subsidieregeling zorgen we dat iedereen mee kan doen in Dordrecht. Het doen van vrijwilligerswerk met hulp zorgt voor:

 • meer sociale ontmoetingen
 • nuttig bezig zijn voor de stad
 • leren omgaan met de eigen (on)mogelijkheden 
 • persoonlijke doelen halen 
 • minder zware zorg gebruiken 
 • minder mantelzorg 
 • oefenen met werken in een veilige omgeving
In aanmerking komen

Stichtingen, organisaties of ondernemingen uit Dordrecht kunnen subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat u hulp biedt aan Dordtenaren die vrijwilligerswerk willen doen maar dit (nog) niet alleen kunnen. Dit staat in het uitvoeringskader Dordtse Participatieplekken 2022-2025. Dit document vraagt u via het contactformulier op. 

Subsidie en aanvraag 

Subsidie per kalenderjaar
Wij verstrekken subsidies per kalenderjaar voor activiteiten die plaatsvinden tijdens 1 of meer kalenderjaren. U vraagt deze subsidie voor 1 oktober aan in het jaar voor de start van de activiteit.

Eenmalige subsidie
Wij verstrekken eenmalige subsidies aan nieuwe organisaties in Dordrecht die vrijwilligerswerk aanbieden met hulp en coaching (participatieplekken). Het gaat dan om nieuwe activiteiten naast die van organisaties die nu al mee doen. U geeft aan hoe u hulp gaat bieden en uit welke werkzaamheden het vrijwilligerswerk bestaat.

Digitaal formulier aanvraag subsidie participatieplekken  U heeft hiervoor eHerkenning 2+ nodig

Meesturen

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan moet u de volgende stukken meesturen:

 • uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden
 • kopie bankafschrift van het rekeningnummer waarop wij de subsidie kunnen overmaken, niet ouder dan 2 maanden
 • omschrijving van de uit te voeren activiteiten
 • omschrijving van de begeleiding
Hoogte subsidie

De subsidie bestaat uit:

 • een vast bedrag van € 300,- per subsidieaanvrager en
 • een vast bedrag per participatieplek per jaar. Hiervoor geldt een indeling in treden:

- trede basis: € 2.500,-
- trede plus: € 3.500,-

Een onafhankelijke derde partij, de matchingsunit (stichting MEE), geeft advies over de indeling in de treden. Een deelnemer zit standaard in trede basis, behalve als de deelnemer meer hulp en ondersteuning nodig heeft. Dit kan doordat de deelnemer

 • dicht tegen het niveau van de Wmo dagbesteding aanzit of
 • met extra begeleiding kan uitstromen naar zelfstandig vrijwilligerswerk of een vorm van betaald werk

In deze gevallen zit de deelnemer in trede plus.

Afhandeling aanvraag

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een reactie van ons.

Verantwoorden subsidie

Als u een subsidie heeft ontvangen, dan moet u deze verantwoorden. Wij beoordelen uw verantwoording en stellen de subsidie vast op de werkelijk gerealiseerde participatieplekken. In de subsidiebeschikking die u heeft ontvangen staat wat u wanneer moet doen.

Digitaal formulier verantwoorden subsidie

Heeft u vragen?

Kijk dan in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14078.

Wetgeving

Subsidieregeling Participatieplekken gemeente Dordrecht 
Uitvoeringskader Dordtse Participatieplekken 2022 – 2025 (op te vragen via het contactformulier)