Amateurkunst

De gemeente stimuleert het actief beoefenen van amateurkunst in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie hiervoor aan te vragen.

Aanvragen

U kunt, als uw vereniging of stichting in Dordrecht gevestigd is, subsidie aanvragen voor een presentatie of voorstelling in de amateurkunst.  Dit kan slechts 1x per jaar. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn dat:

  • u met het beoefenen van de amateurkunst niet in uw levensonderhoud voorziet
  • publiek de presentatie en/of voorstelling kan bekijken
  • publiek voor de presenstatie en/of voorstelling een toegangskaartje koopt
  • de subsidie noodzakelijk is om de presentatie en/of voorstelling uit te voeren (u heeft een tekort op de begroting)
  • de aan te vragen subsidie niet hoger is dan € 5.000,- en
  • de aan te vragen subsidie maximaal 40% van de totale uitvoeringskosten bedraagt van de presentatie of voorstelling

De presentatie en/of voorstelling moet een goede aanvulling zijn op het aanbod dat de stad al biedt.

Digitale aanvraag subsidie amateurkunst  
Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. U heeft daarbij keuze uit 5 betrouwbaarheidsniveau's (betrouwbaarheidsniveau's 1, 2, 2+, 3 en 4). Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Bij uw digitale aanvraag stuurt u ook een vragenformulier mee. Dit formulier downloadt u en vul dit helemaal in. Met uw digitale aanvraag en het volledig ingevulde formulieren nemen wij een besluit op van uw aanvraag voor subsidie.

Aanvullende informatie bij de aanvraag

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met:

- kernteam Jeugd, Onderwijs en Cultuur, telefoon 14 078 of
- Dordrecht Marketing 078-770 87 77 of
- stuur een e-mail naar het subsidiebureau van de gemeente Dordrecht