Amateurkunst

De gemeente stimuleert het actief beoefenen van amateurkunst in de stad. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een presentatieactiviteit. U kunt maximaal 1x per kalenderjaar een amateurkunstaanvraag indienen. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 5.000,--. Dit hangt af van de beoordeling van de adviescommissie aan de hand van onderstaande eisen. 

Eisen aanvraag 

a.    De presentatieactiviteit vindt plaats binnen de gemeente Dordrecht
b.    U laat zien dat u subsidie nodig heeft om de presentatieactiviteit te realiseren
c.    Voor de presentatieactiviteit vraagt u entreegeld. Deze eis geldt niet voor een activiteit op het gebied van Beeldende Kunst (waaronder fotografie)

Beoordeling

Een adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen op de volgende beoordelingseisen. Per eis zijn 10 punten te verdienen.
a.    De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het culturele aanbod in Dordrecht. Wij letten daarbij op:

  •  soort activiteit
  •  doelgroep en uitstraling
  •  spreiding van de activiteit in tijd en plaats

b.    De verhouding tussen gevraagde subsidie, eigen inzet en toegevoegde waarde voor de stad en haar inwoners.
Het aantal aanvragen kan het subsidieplafond overstijgen. In dat geval vindt subsidieverstrekking plaats op volgorde van rangschikking van de beoordeling door de adviescommissieplaats. 

Aanvragen
  • organiseert u een presentatie amateurkunst vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
  • organiseert u een presentatie van amateurkunst  na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting toe. Het begrotingsformat kunt u downloaden nadat u een aantal vragen heeft beantwoord. 

EHerkenning-logoVraag subsidie aan in het subsidieportal Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3. Lees meer informatie over eHerkenning

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. 

Afhandeling aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw aanvraag.

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.