Evenementen, subsidie

De gemeente stimuleert het organiseren van evenementen en verstrekt daarvoor subsidie. Een adviescommissie beoordeelt uw evenement. De maximale hoogte van de subsidie die de gemeente verstrekt hangt af van de beoordeling van de adviescommissie. Zij bekijken onder andere het aantal bezoekers en de bijdrage aan het imago van de stad. Een totaaloverzicht van die criteria is leest u hieronder.

In aanmerking komen

Een adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag op de volgende punten:

 • bezoekersaantallen; trekt uw evenement extra bezoekers naar de gemeente
 • stimuleert uw evenement de Dordtse economie
 • levert uw evenement een bijdrage aan het imago van de stad door zich te richten op:
  • de geschiedenis van Dordrecht en/of
  • op water en/of
  • op natuur en/of
  • op cultuur
 • levert uw evenement voldoende:
  • bijdrage aan de doelstellingen van het gemeentelijk evenementenbeleid
  • bijdrage aan een evenwichtig aanbod naar soort, doelgroepen, uitstraling en/of statusverlening
  • bijdrage naar tijd en plaats
 • werkt u voldoende samengewerkt met andere lokale partijen
 • is uw evenement vernieuwend naar opzet en/of inhoud
 • is uw evenement goed bereikbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een lichamelijke beperking
 • uw evenement een tekort heeft op de begroting. De gemeente verleent, afhankelijk van de categorie, maximaal 40% van de totale uitvoeringskosten aan subsidie
Aanvragen

Als u een evenement organiseert in de 1e helft van een kalenderjaar dan vraagt u de subsidie uiterlijk 1 oktober van het jaar ervoor aan.
Als u een evenement organiseert in de 2e helft van een kalenderjaar dan vraagt u de subsidie uiterlijk 1 april aan van het jaar waarin het evenement is. 

U mag een aanvraag indienen als:

 • DigiD als u subsidie namens een persoon aanvraagt
 • eHerkenning als u subsidie aanvraagt namens een organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting). Bij uw aanvraag geeft u uw nummer van de Kamer van Koophandel op. 

Digitale aanvraag subsidie evenementen 

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Bij uw digitale aanvraag stuurt u ook een vragenformulier mee. Dit formulier downloadt u en vul dit helemaal in. Met uw digitale aanvraag en het volledig ingevulde formulieren nemen wij een besluit op van uw aanvraag voor subsidie.

Aanvullende informatie bij de aanvraag  pdf (503 kB) 

Hebt u liever een Worddocument? Stuur dan een e-mail naar het Subsidebureau

Verantwoorden subsidie

Digitaal formulier verantwoording subsidie  Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met: