Renovatie en/of nieuwbouw sportvoorzieningen (subsidie)

De gemeente wil de kwaliteit van sportaccommodaties in Dordrecht bevorderen. Sportverenigingen kunnen voor investeringen in hun accommodaties subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • u bent een statutair in Dordrecht gevestigde stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  • uw doel is het in clubverband beoefenen van sport op het grondgebied van Dordrecht
  • u bent aangesloten bij een sportbond die lid is van NOC*NSF
  • u bent juridisch of economisch eigenaar van de sportvoorziening waarvoor u subsidie aanvraagt
  • u valt niet onder het Verenigingshallenplan
Doel

U kunt subsidie aanvragen voor renovatie of nieuwbouw van opstallen van sportverenigingen, binnensportaccommodaties en tennisbanen.

Maximale subsidie

De subsidie bedraagt maximaal een derde van de werkelijke investeringskosten exclusief BTW met een maximum van € 250.000,--. U moet zelf voor de rest van de financiering zorgen. Wij kunnen, als dat nodig is, zorgen voor een gedeeltelijke garantstelling voor de externe financiering.

Aanvragen

U vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de start van de activiteiten aan. Heeft u nog niet alle stukken compleet? Dien dan het getekende aanvraagformulier op tijd in met de stukken die u al compleet hebt. De ontbrekende stukken levert u iets later aan. De (beslis)termijn op uw aanvraag schorten wij dan tijdelijk op.

EHerkenning-logoVraag subsidie aan via het subsidieportal  voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3. Lees meer informatie over eHerkenning

Als u 15 minuten 'pauze' neemt dan moet u opnieuw inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussendoor op.

Meesturen

Bij uw subsidieaanvraag moet u verschillende documenten aanleveren. U bent verplicht gebruik te maken van de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccomodaties (BOSA-regeling). Neem voor u de aanvraag indient contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij kijken graag mee naar de volledigheid van uw aanvraag of naar antwoorden op uw vragen. 

Afhandeling aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw aanvraag.

Verantwoorden subsidie/verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportaal leest u meer over uw aanvraag.