Professionele kracht sportverenigingen

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor het versterken van de vitaliteit van sportverenigingen.  

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • u bent een statutair in Dordrecht gevestigde stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  • uw doel is het in clubverband beoefenen van sport in Dordrecht
  • u bent aangesloten bij een sportbond die lid is van NOC*NSF
Doel

U kunt subsidie aanvragen voor een professionele kracht die sportverenigingen helpt bij het versterken van hun vitaliteit. Hij/zij verbindt sport met minimaal 1 ander maatschappelijk werkveld zoals:

  • onderwijs
  • zorg of
  • welzijn

 Hij/zij moet voldoen aan het profiel van verenigingsmanager of sportpromotor.

Duur en hoogte van de subsidie

Deze subsidie is éénmalig en geldt voor de duur van 2 jaar. De subsidie is maximaal 70% van het normbedrag van € 35.714 per jaar. U moet zelf de andere 30% financieren.

Aanvragen

Tussen 15 september en 1 oktober 2023 kunt u subsidie aanvragen. Hiervoor geldt: 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en uw laatste jaarrekening toe. U mag voor u de aanvraag indient contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij kijken graag mee naar de volledigheid van uw aanvraag of naar antwoorden op uw vragen. 

EHerkenning-logoVraag subsidie aan via het subsidieportal voor het aanvragen heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. 

Afhandeling aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw aanvraag.

Verantwoorden subsidie/verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportaal leest u dan meer over uw aanvraag.