Producties Cultuur

Dordrecht wil investeren in producties om invulling te geven aan het cultuur- en evenementenbeleid. Producties zijn voorstellingen en concerten. Professionele makers kunnen daarvoor maximaal 1x in het jaar een subsidie aanvragen. De subsidie is maximaal € 30.000 en hangt af van de beoordeling van de adviescommissie.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een productiesubsidie voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • u bent een professioneel (theater)gezelschap of een professionele producent
 • u bent gevestigd in Dordrecht en/of werkt samen met Dordtse culturele partners
 • er zijn minimaal 2 uitvoeringen in Dordrecht, waar onder de première
 • u kunt aantonen dat de subsidie nodig is om de productie uit te kunnen voeren
Beoordeling

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen op de volgende eisen:

 1. in hoeverre de productie zorgt voor verschillende soorten cultureel aanbod in Dordrecht. Wij letten daarbij op:
  • soort productie
  • voor wie het bedoeld is (doelgroep)
  • uitstraling 
  • spreiding in tijd en plaats
 2. artistieke kwaliteit
 3. toegevoegde maatschappelijke en/of economische waarde voor Dordrecht
 4. de verwachte haalbaarheid van het plan. Wij letten daarbij op:
  • kwaliteit van de organisatie
  • financieel beheer
  • marketing
 5. in hoeverre u samenwerkt met andere Dordtse culturele partners
Aanvragen
 • is de productie vóór 1 juli van het jaar voor het publiek te zien? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het jaar in (voorbeeld: is de uitvoering in februari 2024, vraag dan vóór 1 oktober 2023 subsidie aan)
 • is de productie na 1 juli van het jaar voor het publiek te zien? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het jaar in

Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting toe. Het begrotingsformat kunt u downloaden nadat u een aantal vragen heeft beantwoord.  

EHerkenning-logoVraag subsidie aan in het subsidieportal u heeft DigiD (burger) nodig of eHerkenning (voor rechtspersonen) met betrouwbaarheidsniveau 3. 

Als u 15 minuten 'pauze' neemt dan moet u opnieuw inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussendoor op.

Afhandeling aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw aanvraag.

Verantwoorden subsidie / verzoek tot vaststellen

U krijgt automatisch bericht als u uw subsidie moet verantwoorden. In het subsidieportal leest u meer over uw aanvraag.

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer  14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.