Beeldend kunstenaars en vormgevers

De gemeente bevordert de artistieke ontwikkeling, de beroepspraktijk en de zichtbaarheid van professionele beeldend kunstenaars en vormgevers. Hiervoor geeft zij jaarlijks subsidie aan kunstenaars en vormgevers die in Dordrecht wonen en werken.

Aanvragen

Voor subsidie Beeldend kunstenaar en vormgevers moet u aan de volgende 3 eisen voldoen:

 • u bent beeldend kunstenaar en vormgever en       
 • afgestudeerd aan een hbo-opleiding voor beeldende kunst en/of vormgeving en
 • geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Wanneer aanvragen

U kunt 2 keer per jaar de subsidie aanvragen.

 • Voor de periode januari tot en met juni; u vraagt voor 1 oktober van het voorafgaande jaar aan.
 • Voor de periode juli tot en met december; u vraagt voor 1 april van het subsidiejaar aan.

Digitale aanvraag subsidie beeldend kunstenaar en vormgevers

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning  nodig. Voor Dordrecht heeft u minstens betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Voorwaarden bij het toekennen

Voorwaarden bij het toekennen zijn dat u:

 • binnen erkende instellingen of galeries geregeld exposities houdt
 • uw werk verkoopt
 • opdrachten binnen haalt
 • vermeld wordt in recensies en artikelen
 • prijzen en beurzen ontvangt
 • marktgerichte en publiekgerichte activiteiten onderneemt
Meesturen

Bij uw aanvraag subsidie beeldend kunstenaars en vormgevers stuurt u mee:

 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt en het doel dat u wilt bereiken met die activiteiten. U stuurt hierbij ook en motivatie mee
 • een begroting en dekkingsplan van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt. Hierbij stuurt u ook offertes ter ondersteuning van de kostenpost(en) in de begroting mee
 • een overzicht van bij andere subsidieverstrekkers voor dezelfde activiteiten aangevraagde subsidies en de stand van zaken daarvan
 • een artistiek inhoudelijke toelichting op uw werk
 • een cv (curriculum vitae) met gegevens uit uw beroepspraktijk van de afgelopen vier jaar
 • visuele documentatie: maximaal 20 digitale afbeeldingen van uw werk uit de afgelopen 4 jaar voorzien van een bijbehorende documentatielijst met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek, materiaal etc. De afbeeldingen levert u aan als jpg op een dvd of cd-rom, bij voorkeur gepresenteerd in een powerpoint of slideshow. Een film of filmcompilatie kunt u op dvd aanleveren. Een keuzemenu voor het afspelen van de films of filmfragmenten is noodzakelijk. Het bekijken van de documentatie duurt maximaal een kwartier, houd hier rekening mee. U mag aanvullende documentatie insturen zoals catalogi en schetsmateriaal

Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, stuurt u een kopie mee van een bankafschrift van de rekening waarop wij de subsidie kunnen storten. Ook vermeldt u in uw aanvraag uw registratienummer van de Kamer van Koophandel.

Afhandeling aanvraag

De afhandeling van uw aanvraag hangt af van het moment van indienen:   

 • aanvragen voor het eerste halfjaar; u krijgt voor 1 januari van het subsidiejaar antwoord
 • aanvragen voor het tweede halfjaar; u krijgt vóór 1 juli van het subsidiejaar antwoord

Als u subsidie krijgt, stort de gemeente het bedrag binnen 6 weken op uw rekening.

Verantwoorden subsidie

U legt uiterlijk binnen 13 weken nadat de activiteit of het project is afgelopen verantwoording af aan de gemeente. In uw subsidiebeschikking leest u voor welke termijn u de verantwoording indient en met welke stukken. De gemeente beoordeelt uw verantwoording en stelt de subsidie definitief vast.

Voor de verantwoording vult u het digitale formulier 'Verantwoorden subsidie beeldend kunstenaar-vormgevers' in. U heeft hiervoor DigiD of pincode voor ondernemers nodig. Als u de verantwoording niet op tijd opstuurt, kan het zijn dat u de subsidie moet terugbetalen. Let daarom goed op de termijn van verantwoorden

(Let op: vul de verantwoording altijd met eHerkenning of DigiD in)
Digitale Verantwoording subsidie kunstenaars en vormgevers 

Heeft u vragen?

Kijk in de rechterkolom onder Zie ook. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan via e-mail contact op met het subsidiebureau of bel ons via telefoonnummer 14 078.