Culturele Initiatieven

Het subsidieplafond 2023 is bereikt, u kunt geen subsidie meer via het snelloket aanvragen.

Een cultureel initiatief is een project of activiteit binnen de gemeente Dordrecht waarbij kunst en cultuur een centrale rol spelen. In het Cultureel Initiatief staan 1 of meer disciplines van de Dordtse cultuurtaart centraal. De Dordtse cultuurtaart bestaat uit de volgende onderdelen:

- Muziek
- Theater & Dans
- Beeldende Kunst en Vormgeving
- Erfgoed
- Letteren
- Cultuureducatie 
- Audiovisueel deel  

Voor culturele initiatieven geeft de gemeente per aanvrager een bedrag van maximaal € 5.000,- 

Eisen aanvraag 

De aanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:
a.    De activiteit vindt plaats binnen de gemeente Dordrecht
b.    U woont in Dordrecht en/of werkt samen met Dordtse partners bij het uitvoeren van de activiteit. Dit geldt niet als u met een motivatie laat zien dat dit niet mogelijk is
c.    U laat zien dat u subsidie nodig heeft om uw initiatief te realiseren

Beoordeling

Een adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen op de volgende beoordelingseisen. Per eis zijn 10 punten te verdienen.
a.    De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het culturele aanbod in Dordrecht. Wij letten daarbij op:
 - soort activiteit
 - doelgroep en uitstraling
 - spreiding van de activiteit in tijd en plaats
b. artistieke kwaliteit
c. de mate waarin de activiteit haalbaar en realiseerbaar is, ook voor meewerkende partners.

De hoogte van de subsidie hangt af van de
a.    beoordelingseisen
b.    begroting van de uitvoeringskosten van de activiteiten
Het maximale subsidiepercentage is 50% van de totale uitvoeringskosten.

Het aantal aanvragen kan het subsidieplafond overstijgen. In dat geval vindt subsidieverstrekking plaats op de rangschikking van de beoordeling door de adviescommissieplaats. 

Aanvragen
  • organiseert u een cultureel initiatief vóór 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 oktober van het voorgaande jaar in
  • organiseert u een cultureel initiatief na 1 juli van het kalenderjaar? Stuur dan uw aanvraag vóór 1 april van het kalenderjaar in

Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting toe. Het begrotingsformat kunt u downloaden nadat u een aantal vragen heeft beantwoord. 

EHerkenning-logoVraag eenmalige subsidie aan in het subsidieportal  Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3. 

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw met eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. 

Snelloket

Een aanvraag waarbij u niet kunt wachten tot de aanvraagtermijn (1 april en 1 oktober), mag u via het snelloket indienen. De voorwaarde hierbij is dat dit heel nieuwe culturele initiatieven zijn. Wij geven maximaal € 5.000,- per aanvraag die wij via het snelloket ontvangen. 

Afhandeling aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw aanvraag.

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen door. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.