Ateliersubsidie

Voor kunstenaars en vormgevers willen wij Dordrecht aantrekkelijker maken. Wij vinden betaalbare atelierruimte belangrijk en bieden subsidie aan atelierhouders van een gemeentelijk atelier. De ateliersubsidie bedraagt het verschil tussen de werkelijke huurprijs (op de conceptovereenkomst) en de culturele huurprijs van € 50,-/m2 per jaar.  

Voorwaarde / in aanmerking komen

U kunt subsidie aanvragen als u:

 • een gemeentelijke atelier in Dordrecht huurt of wil huren. Dit toont u aan met een concept huurcontract 
 • de professionaliteitstoets heeft doorstaan. Informatie hierover leest u onder het kopje Hoogte subsidie
Aanvragen

U kunt op elk moment maar vóór de huurovereenkomst ingaat een ateliersubsidie aanvragen. De subsidie geldt voor een periode van maximaal 5 jaar en stopt als het huurcontract stopt. U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw complete aanvraag bericht van ons. 

DigiD-logo.comEHerkenning-logoAanvraagformulier ateliersubsidie  lees meer informatie over DigiD en eHerkenning. Voor eHerkenning geldt betrouwbaarheidsniveau 3.

Als u 15 minuten 'pauze' neemt bij de aanvraag dan moet u opnieuw met DigiD of eHerkenning inloggen. Zorg er dus voor dat u van tevoren alle informatie beschikbaar heeft, zodat u dit gelijk kunt invullen. Of sla uw aanvraag tussentijds op. 

Meesturen bij uw aanvraag

 • een concept overeenkomst van het Vastgoedbedrijf van de gemeente Dordrecht mee.
 • een uittreksel van de KvK (niet ouder dan 3 maanden)
Hoogte subsidie

De ateliersubsidie bedraagt het verschil tussen de werkelijke huurprijs (op de concept huurovereenkomst) en de culturele huurprijs van € 50,-/m2 per jaar. 

Toelichting op artikel 5, hoogte van de subsidie en subsidiabele kosten

rekenvoorbeeld culturele huurprijs
  bedrag per m2 per jaar bedrag per m2 per maand bedrag per maand bedrag per jaar
huidige huurprijs € 63,- € 5,82 € 262,50 € 3.150,-
culturele huurprijs € 50,- € 4,17 € 208,50 € 2.502,-
oppervlakte atelier 50 m2 50 m2 50 m2 50 m2


In dit rekenvoorbeeld heeft de atelierhuurder een jaarlijks voordeel van € 648,-. U berekent uw situatie met de oppervlakte van uw atelier en de huurprijs die u nu betaalt. 

Toelichting op artikel 6, de professionaliteitstoets

Stroomschema Professionaliteitstoets 

 1. geïnteresseerde meldt zich via mail bij het Beeldend Kunst Loket
 2. met het Vastgoedbedrijf van de gemeente bekijken we of er een geschikt atelier beschikbaar is
 3. het Beeldend Kunst Loket meldt de 'toekomstige' huurder aan voor de professionaliteitstoets
 4. de adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving voert de professionaliteitstoets uit. Deze commissie bestaat uit 3 leden die het college heeft benoemd
 5. bij een positieve uitslag van de toets, krijgt de 'toekomstige' huurder een concept huurovereenkomst van het Vastgoedbedrijf
 6. 'toekomstige' huurder vraagt met de concept huurovereenkomst subsidie aan bij het Subsidiebureau
 7. als de subsidieaanvraag compleet en akkoord is, krijgt de 'toekomstige' huurder de definitieve huurovereenkomst. Deze is voor een maximale periode van 5 jaar
 8. als de huurder het huurcontract wil verlengen, doorloopt deze na 4,5 jaar al deze stappen opnieuw  

De professionaliteitstoets bestaat uit de volgende eisen:

 • aanvrager is beeldend kunstenaar of vormgever (kijk voor de omschrijving in artikel 1 van de Subsidieregeling culturele huurprijs gemeentelijke ateliers Dordrecht)
 • aanvrager is professioneel werkzaam zoals beschreven in artikel 1 van de Subsidieregeling culturele huurprijs gemeentelijke ateliers Dordrecht
 • artistiek functioneren van de beeldend kunstenaar en vormgever. De adviescommissie toets op:
 1. een toelichting op het werk en de beroepspraktijk: een omschrijving van de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk
 2. curriculum vitae (cv) met de belangrijkste gegevens uit de beroepspraktijk
 3. visuele documentatie van werk (van maximaal de laatste 5 jaar)
 4. werkplan voor de komende 5 jaar
 5. kopie Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel (KvK)
Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen over subsidie door. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in of bel ons via telefoonnummer 14 078. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.