Stimuleringslening Energiezuinig Wonen

Woningeigenaren van de gemeente Dordrecht die energiebesparende maatregelen aan hun huis willen, kunnen bij de gemeente een lening aanvragen, Met de Stimuleringslening Energiezuinig Wonen kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden uw woning energiezuinig maken. Het nemen van een lening biedt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van landelijke subsidieregelingen. 

In aanmerking komen

U kunt de Stimuleringslening Energiezuinig Wonen aanvragen als u: 

 • eigenaar bent van een woning in de gemeente Dordrecht en deze woning zelf bewoont 
 • maatregelen wilt nemen in een bestaande woning
 • jonger bent dan 76 jaar of één van de medeaanvragers jonger is dan 76 jaar 

U kunt minimaal € 2.500,-- tot € 25.000,-- lenen.

Maatregelen

U kunt de lening krijgen voor maatregelen die in de bijlage van de Verordening Stimuleringslening Energiezuinig Wonen staan. Voor monumenten kunnen we afwijken volgens artikel 9 lid 1 van deze verordening.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

De gemeente biedt u de lening aan via het SVn. Op hun website onder thema Duurzaam leest u meer:  
•    de lening
•    rentepercentages

Misschien is de informatie over energiebespaarlening op de website van SVn ook interessant voor u.

Behandeling van de aanvraag
 • de gemeente controleert uw aanvraag aan de Verordening Stimuleringslening Energiezuinig Wonen Gemeente Dordrecht. U krijgt daarna bericht van ons
 • als u een toewijzingsbrief krijgt, is deze 8 weken geldig. Binnen 8 weken vraagt u uw lening digitaal aan via www.svn.nl
 • klik op het thema 'Duurzaam maken' en daarna op het digitale aanvraagformulier van de lening. U moet hier de ontvangen toewijzingsbrief bijvoegen
 • SVn voert een financiële controle uit om te bepalen of u een lening krijgt. SVn bepaalt ook de definitieve hoogte van de lening
 • SVn verzorgt ook de administratie van uw lening. Na het afsluiten van de lening storten zij deze in een bouwdepot. Rekeningen dient u in met een declaratieformulier dat u ontvangt na het afsluiten van de lening van SVn
 • wij hebben een beperkt budget beschikbaar en wijzen aanvragen af als het budget op is
 • de aanvragen behandelen wij op datum van binnenkomst 
Beslissing op uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na de dag waarop u de aanvraag heeft ingeleverd, antwoord van ons. Let op: wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling.

Aanvragen

DigiD-logo.comVia het digitale formulier vraagt u de stimuleringslening aan. u heeft DigiD nodig

Bij de aanvraag voor uw lening stuurt u (digitaal) mee: 

 • de offertes (verplicht)
 • het maatwerkadvies (optioneel)
 • de verstrekte vergunning (optioneel)
 • het geregistreerde energielabel (optioneel)

Let op: lees voor u de aanvraag indient eerst de voorwaarden in de Verordening Stimuleringslening Energiezuinig Wonen gemeente Dordrecht

Meer informatie

Misschien is de pagina Energie in Dordrecht ook interessant voor u.

Voor meer informatie neemt u contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 078 of via ons contactformulier. Op de pagina Subsidie algemeen leest u welke subsidiesoorten de gemeente ook aanbiedt.