Energie in Dordrecht

Alle Dordtse informatie over energiebesparing, duurzame energie en subsidies.

Energiebesparing

Energiebesparing is één van de speerpunten van het duurzaamheidsbeleid. Alle energie die u bespaart, hoeft u ook niet op te wekken. Op de website van Slim Energie Besparen Dordrecht staan mogelijkheden om op uw eigen manier slim energie te besparen. Besparen begint met inzicht in het energieverbruik. De SlimWonen App kan daarbij helpen. Wilt u meer weten over algemene besparingsmogelijkheden in uw woning? Ga dan naar de websites van het Energieloket Dordrecht .

Zonnepanelen

Veel Dordtse daken zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Uw dak ook? Op Zonnedakje ziet u of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Kijk voor het Zonnedakje op​​​​​ zonnedakje.nl/dordrecht . Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? Of heeft u zelf geen dak? Ook dan is het mogelijk om uw eigen zonne-energie op te wekken. Dit kan via de zonprojecten van Drechtse Energie en Energiecoöperatie Dordrecht (ECD).

Windenergie

Windenergie is schoon, vervuilt de lucht niet en raakt nooit op. Op dit moment is er in Dordrecht 1 windenergieproject concreet. De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) wil op de locatie Krabbegors (Duivelseiland) een windmolen plaatsen. Grondeigenaar HVC heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Inwoners en ondernemers uit de omgeving kunnen mede-eigenaar worden van windmolen Krabbegors. De ECD werkt hiervoor samen met coöperatie Drechtse Energie. Zij weft in de Drechtsteden leden om te investeren in de windmolen. Meer informatie vindt u op de pagina Windenergie in Dordrecht.

Subsidies

De gemeente Dordrecht geeft geen subsidies voor energiebesparing of duurzame energieopwekking. De gemeente kiest voor een aanpak die het inwoners makkelijk maakt om zelf aan de slag te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van het Zonnedakje  en groepsaankopen met het Energieloket Dordrecht. Landelijk zijn er voor energie wel subsidies beschikbaar. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de websites:

Leningen

Inwoners van Dordrecht mogen gebruik maken van de Stimuleringslening Energiezuinig Wonen. Ook landelijk zijn er wel verschillende duurzaamheidsleningen beschikbaar. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op de website van het Energieloket Dordrecht.

Energiecoöperatie Dordrecht

De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) is een lokaal duurzaam energiebedrijf, opgericht door de gemeente Dordrecht en energie- en grondstoffennutsbedrijf HVC. De ECD heeft als doel de energieambities - energiebesparing en duurzame energie - van de gemeente Dordrecht versneld te bereiken. De actie 'Dordrecht bespaart energie' en het Zonnedakje  zijn initiatieven van de ECD. Ook plaatst de ECD zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, waaronder tien gymzalen. Meer informatie over de ECD vindt u op ecd-dordrecht.nl.

Warmtenet Dordrecht

Dordrecht wordt stap voor stap aardgasvrij. Dat betekent dat we op een andere manier moeten gaan koken en verwarmen. Deze overgang is al zo'n 12 jaar geleden in gang gezet met de aanleg van het warmtenet Dordrecht. Nu ligt er een hoofdleidingnet van ruim 25 kilometer onder de grond. Op dit warmtenet is al een groot aantal woningen en gebouwen aangesloten. ​​​De Transitievisie Warmte 2021 beschrijft per buurt de route naar aardgasvrije woningen en gebouwen. Op de pagina Transitievisie Warmte 2021 leest u wat de overstap voor u betekent. Bent u benieuwd hoe uw buurt aardgasvrij wordt? Kijk op het Energieloket Dordrecht voor  het stappenplan naar energiezuinig en aardgasvrij wonen. 

De komende jaren kunnen nog meer woningen en gebouwen aansluiten op het warmtenet. Daarom werken we samen met

 • energie- en grondstoffenbedrijf HVC en
 • woningbouwverenigingen Woonbron en Trivire

aan de uitbreiding van het Dordtse warmtenet. Zo zetten we de niet gebruikte energie uit de regio nuttig in en we maken de CO2-uitstoot kleiner. Meer weten? Kijk op: hvcgroep.nl.

Duurzaamheid

Platform duurzaam Dordrecht ondersteunt initiatieven van

 • particulieren
 • ondernemers
 • instellingen, overheid en
 • andere organisaties

om duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in Dordrecht te bevorderen. Via Drechtse Stromen raadpleegt u energiecoaches.

Energiestrategie Drechtsteden

In de regio Drechtsteden hebben bijna 30 organisaties een Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Deelnemende organisaties zijn:

 • alle 7 Drechtsteden gemeentes
 • netbeheerder Stedin
 • woningcorporaties
 • bedrijven en
 • bewonersorganisaties

 Samen zetten zij de schouders onder het:

 • energie besparen in en rondom uw woning
 • aardgasvrij maken van gebouwen (waaronder ook woningen)
 • opwekken van nieuwe (duurzame) energie
 • duurzaam vervoer waaronder bijvoorbeeld elektrisch rijden, meer op de fiets en meer gebruik van openbaar vervoer

Meer informatie lees u op de website De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie.