Nieuws

 • Uitkomsten nieuw moestuinonderzoek verwacht in de zomer

  07 juni 2022

  Sinds de zomer van 2021 laten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een onderzoek uitvoeren in verschillende moestuinen rondom Chemours. We onderzoeken de hoeveelheid PFAS, waaronder PFOA en GenX in groente en fruit. Met dit onderzoek komt er een advies voor eten uit eigen (moes)tuin. Door nieuwe methoden van onderzoek en het specialistische werk dat maar weinig mensen kunnen doen, duurt het onderzoek langer dan verwacht. In de zomer van dit jaar komt het RIVM met een rapport.

 • Nieuwe vergunningen Chemours gepubliceerd

  22 april 2022

  De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe vergunning voor Chemours gepubliceerd. In deze vergunning staan de regels waaraan het bedrijf zich moet houden. Ook legt het vast hoeveel van welke stoffen Chemours mag uitstoten. De vergunning is nog niet definitief. Tot 30 mei kan er bezwaar aangetekend worden. Naast de provincie publiceert Rijkswaterstaat een nieuwe watervergunning voor Chemours. Ook die ligt ter inzage.

 • Vertraging moestuinonderzoek

  06 april 2022

  Helaas zijn de uitkomsten van het moestuinonderzoek in de omgeving van Chemours vertraagd. Een deel van de analyse van groente en fruit uit de moestuinen moet opnieuw. We hopen dat er in juni meer duidelijkheid is.

 • Uitkomsten nieuw moestuinonderzoek verwacht in april-mei

  04 februari 2022

  Sinds de zomer van 2021 laten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een onderzoek uitvoeren in verschillende moestuinen rondom Chemours. We onderzoeken de hoeveelheid PFOA en GenX in groente en fruit. Dit onderzoek moet leiden tot een advies voor eten uit eigen (moes)tuin. Omdat bij het onderzoek nieuwe methoden worden gebruikt die heel precies kunnen meten, is er meer tijd nodig dan eerder gepland. We verwachten de eerste conclusies eind april.

 • Onderzoeksraad onderzoekt veiligheid omwonenden industrie, waaronder Chemours

  01 oktober 2021

  De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet onderzoek naar de risico's voor omwonenden van industrie. In dit onderzoek is nu ook de omgeving van Chemours opgenomen.

 • Stand van zaken dossier Chemours/DuPont

  01 oktober 2021

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad geregeld over de stand van zaken in het dossier Chemours. Ook in september heeft het college de raad hierover een brief gestuurd.

 • Uitgebreider moestuinonderzoek rond Chemours van start

  25 juli 2022

  Vanaf eind juli gaan onderzoekers langs bij een aantal moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Daar verzamelen ze monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Deze worden met de nieuwste technieken onderzocht op de stoffen PFOA en GenX. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont.

 • Nederland verzoekt om Europees verbod op PFAS

  26 juli 2022

  Nederland wil dat PFAS* in Europa verboden wordt. Samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen heeft Nederland hiervoor een officieel verzoek ingediend bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHA). Het verbod moet in één keer gaan gelden voor alle schadelijke PFAS stoffen, zo’n 6.000 in totaal. De stoffen waar zorgen om zijn rond Chemours, PFOA en GenX, vallen ook onder PFAS. Voor PFOA geldt al een verbod. Het streven is dat het totaalverbod vóór 2025 in gaat.

 • Kamerbrief: te veel blootstelling aan PFAS in Nederland

  27 juli 2022

  Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Ook zijn PFAS in veel (consumenten)producten aanwezig. Dat schrijft de staatssecretaris van IenW vandaag, samen met twee ministers, in een brief aan de Tweede Kamer. Dordrecht is positief over de voorgenomen acties vanuit de betrokken ministeries. Veel van de vervolgacties vragen onderzoek, maar Dordrecht zal zich ook zeker blijven inzetten op de mogelijkheden om de blootstelling van deze stoffen ook daadwerkelijk te verlagen.

 • Advies RIVM: eet binnen 1 kilometer rond Chemours niet uit eigen moestuin

  04 juni 2021

  Het RIVM adviseert geen groente en fruit uit moestuinen meer te eten binnen een straal van 1 kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours. Sinds 2018 gold het advies dit met mate te doen, maar dit is nu aangepast. Reden is dat de Europese gezondheidskundige grenswaarden voor PFAS in voedsel strenger zijn geworden. GenX en PFOA, uitgestoten door Chemours/DuPont, zijn ook PFAS-stoffen. Voor moestuinen verder weg dan 1 km van Chemours kan het RIVM nog geen nieuw advies geven. Daarvoor is nieuw gewasonderzoek nodig. Tot die tijd adviseert de GGD uit voorzorg om in het onderzochte gebied op 1-4 kilometer van de fabriek het eten uit eigen tuin te matigen; niet te vaak, niet te veel.

 • Gemeenten dagvaarden Chemours en DuPont

  23 april 2021

  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dagvaarden de chemiebedrijven Chemours en DuPont. Zij vragen de rechter vast te stellen dat Chemours/DuPont onrechtmatig hebben gehandeld door de uitstoot van de zeer zorgwekkende stoffen PFOA en GenX. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van deze uitstoot. Beide bedrijven hebben eerder de aansprakelijkheid afgewezen. Daarom starten de gemeenten nu een dagvaardingsprocedure.