Nieuws

 • Uitgebreider moestuinonderzoek rond Chemours van start

  29 juli 2021

  Vanaf eind juli gaan onderzoekers langs bij een aantal moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Daar verzamelen ze monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Deze worden met de nieuwste technieken onderzocht op de stoffen PFOA en GenX. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont.

 • Nederland verzoekt om Europees verbod op PFAS

  29 juli 2021

  Nederland wil dat PFAS* in Europa verboden wordt. Samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen heeft Nederland hiervoor een officieel verzoek ingediend bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHA). Het verbod moet in één keer gaan gelden voor alle schadelijke PFAS stoffen, zo’n 6.000 in totaal. De stoffen waar zorgen om zijn rond Chemours, PFOA en GenX, vallen ook onder PFAS. Voor PFOA geldt al een verbod. Het streven is dat het totaalverbod vóór 2025 in gaat.

 • Kamerbrief: te veel blootstelling aan PFAS in Nederland

  04 juni 2021

  Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Ook zijn PFAS in veel (consumenten)producten aanwezig. Dat schrijft de staatssecretaris van IenW vandaag, samen met twee ministers, in een brief aan de Tweede Kamer. Dordrecht is positief over de voorgenomen acties vanuit de betrokken ministeries. Veel van de vervolgacties vragen onderzoek, maar Dordrecht zal zich ook zeker blijven inzetten op de mogelijkheden om de blootstelling van deze stoffen ook daadwerkelijk te verlagen.

 • Advies RIVM: eet binnen 1 kilometer rond Chemours niet uit eigen moestuin

  04 juni 2021

  Het RIVM adviseert geen groente en fruit uit moestuinen meer te eten binnen een straal van 1 kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours. Sinds 2018 gold het advies dit met mate te doen, maar dit is nu aangepast. Reden is dat de Europese gezondheidskundige grenswaarden voor PFAS in voedsel strenger zijn geworden. GenX en PFOA, uitgestoten door Chemours/DuPont, zijn ook PFAS-stoffen. Voor moestuinen verder weg dan 1 km van Chemours kan het RIVM nog geen nieuw advies geven. Daarvoor is nieuw gewasonderzoek nodig. Tot die tijd adviseert de GGD uit voorzorg om in het onderzochte gebied op 1-4 kilometer van de fabriek het eten uit eigen tuin te matigen; niet te vaak, niet te veel.

 • Gemeenten dagvaarden Chemours en DuPont

  30 april 2021

  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dagvaarden de chemiebedrijven Chemours en DuPont. Zij vragen de rechter vast te stellen dat Chemours/DuPont onrechtmatig hebben gehandeld door de uitstoot van de zeer zorgwekkende stoffen PFOA en GenX. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van deze uitstoot. Beide bedrijven hebben eerder de aansprakelijkheid afgewezen. Daarom starten de gemeenten nu een dagvaardingsprocedure.

 • Stand van zaken dossier Chemours - februari 2021

  05 maart 2021

  Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief. In februari 2021 is er weer een brief gestuurd naar de raad.

 • Lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS

  18 januari 2021

  Het RIVM gaat een lagere gezondheidskundige grenswaarde gebruiken voor 4 PFAS-stoffen, waaronder PFOA. Die waarde is verlaagd, omdat deze stoffen schadelijker lijken te zijn dan tot nu toe bekend was. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben het RIVM gevraagd wat de nieuwe waarde betekent voor de onderzoeken naar PFOA die in onze regio zijn uitgevoerd.

 • Rechtbank: dwangsommen voor PFOA in afvalwater terecht, maar wel te hoog

  14 december 2020

  De gedeputeerden Bom en Vermeulen van de provincie Zuid-Holland hebben een brief aan de Provinciale Staten gestuurd. Daarin gaan zij onder meer in op de uitspraak van de rechter over dwangsommen die de provincie heeft opgelegd aan Chemours.