Nieuws

 • Kildepot beschikbaar gemaakt voor verontreinigde grond uit Dordrecht

  07 maart 2019

  Het Kildepot wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke opslag van verontreinigde grond die momenteel niet gereinigd en/of hergebruikt kan worden doordat er ook PFAS zoals PFOA in zit. De vergunning van de meeste reinigers staat het verwerken van deze grond niet toe. Ook heeft het Rijk (nog) geen hergebruiksnormen voor PFOA vastgesteld, waardoor het lastig is een nieuwe bestemming voor de grond te vinden. Diverse projecten in de stad komen daardoor in de knel. De tijdelijke opslag in het Kildepot biedt daarvoor een oplossing. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benodigde investering.

 • Opslag van GenX-houdend water in Dordrecht

  11 februari 2019

  Dit weekend kwam in het nieuws dat Chemours 15 ton GenX-houdend water tijdelijk in Dordrecht wil opslaan. In dit bericht zetten we de feiten op een rij.

 • Beantwoording vragen over lozing PFOA en voorlopige EFSA-norm

  08 februari 2019

  D66 heeft het college vragen gesteld over de uitstoot van PFOA als restproduct van GenX door Chemours. Ook stelde de partij vragen over de eventuele gevolgen van de mogelijke aanscherping van de norm voor PFOA door de EFSA.

 • Statenbrief en Kamerbrief over PFOA

  21 december 2018

  Vorige week verschenen er brieven aan Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Daarin gaat het onder meer over PFOA en Chemours.

 • EFSA scherpt voorlopige grenswaarde PFOA aan, RIVM wijzigt adviezen niet

  14 december 2018

  De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe voorlopige gezondheidskundige grenswaarde voor PFOA gepubliceerd. Deze is 15 maal strenger dan de gezondheidskundige grenswaarde die RIVM in 2016 heeft afgeleid. Het RIVM zet vraagtekens bij de onderbouwing van de EFSA en ziet, mede doordat de EFSA-waarde nog niet definitief is, geen aanleiding om eerdere adviezen aan te passen. Volgend jaar komt de EFSA met een definitieve grenswaarde.

 • Stand van zaken dossier Chemours - oktober 2018

  05 oktober 2018

  Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

 • RIVM: bodem en irrigatiewater moestuinen rond Chemours kunnen worden gebruikt

  05 oktober 2018

  Het RIVM heeft het onderzoek naar 11 moestuinen in de omgeving van Chemours afgerond. Na eerder de gewassen te hebben onderzocht, heeft het RIVM de concentraties PFOA en GenX in de bodem en het irrigatiewater geanalyseerd. Uit de analyses concludeert het RIVM dat moestuinders het opgevangen regenwater en/of slootwater kunnen gebruiken om hun moestuinen te bewateren. Ook is de bodemkwaliteit geschikt voor moestuingebruik.

 • Brief aan staatssecretaris: landelijk beleidskader nodig voor PFAS in bodem

  18 september 2018

  Wethouder Rik van der Linden pleit namens 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid voor een landelijk beleidskader voor PFAS in de bodem. Dat schrijft hij in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief wordt uitgelegd dat PFAS-verontreiniging van grond(water) géén lokaal/regionaal probleem is, maar een landelijk probleem. Bovendien leidt gebrek aan landelijke kaders tot ongewenste verspreiding van PFAS-houdende grond naar nu nog schone gebieden.

 • Actieplan Chemours om uitstoot GenX met 99% te verminderen

  11 september 2018

  Chemours heeft een actieplan aangekondigd waarmee in 2020 de uitstoot emissie van GenX-stoffen (FRD903 en E1) met tenminste 99% vermindert. In 2018 verwacht Chemours al een vermindering van 90% ten opzichte van 2017 te realiseren en in 2019 van 95%. Met dit actieplan is een investering van € 75 miljoen gemoeid.

 • Provincie verlaagt toegestane lozing GenX

  25 juli 2018

  De omgevingsvergunning van Chemours wordt verder aangescherpt. Op 25 juli 2018 maakt de provincie Zuid-Holland bekend dat het de toegestane lozing van de GenX-stof FRD903 op het riool, de indirecte lozing, verder verlaagt van 2035 kg naar 148 kg per jaar. Dit gebeurt met een zogeheten ambtelijke wijziging.