Nieuws

 • Chemours in beroep tegen aanscherping vergunning

  18 februari 2020

  Half december kondigde de provincie Zuid-Holland aan dat ze de vergunning van Chemours wil aanscherpen. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht sterk teruggebracht. Chemours gaat echter in beroep tegen de aanscherping. De gemeente Dordrecht is teleurgesteld over het beroep.

 • Dark Waters – hoe zit dat in Dordrecht?

  De film Dark Waters draait vanaf 23 januari in Nederlandse bioscopen. Deze film vertelt het verhaal van advocaat Robert Bilott die eind jaren 90 een juridische strijd aanspant tegen chemiebedrijf DuPont. De film schetst een indringend beeld van de situatie in het Amerikaanse stadje Parkersburg (West Virginia) en de effecten van de lozing van de stof PFOA door DuPont. In Dordrecht staat ook al jaren een fabriek van DuPont (inmiddels deels afgesplitst in Chemours), waar ook PFOA is gebruikt en tot 2012 is uitgestoten. We snappen dat deze film mogelijk vragen oproept. Bijvoorbeeld of de situatie in de VS vergelijkbaar is met die in Nederland. Daar gaan we in dit bericht verder op in.

 • Provincie verlaagt opnieuw uitstoot PFAS door Chemours

  17 december 2019

  De provincie Zuid-Holland gaat de uitstoot van PFAS-verbindingen door Chemours verder omlaag brengen. Dat geldt voor zowel uitstoot via de lucht als via het water. Chemours moet ook beter registeren waar de stoffen via het afval naar toe gaan. Dit meldt het bevoegd gezag in een Statenbrief.

 • Aanvraag Chemours: vergunning lozing GenX verder omlaag naar 2 kilo per jaar

  12 november 2019

  Chemours heeft bij de provincie een aanvraag gedaan om de vergunde lozing van GenX (FRD903) vanaf 2021 verder te verlagen naar 2 kg per jaar. Dat kan volgens Chemours, omdat de waterzuivering inmiddels optimaal werkt.

 • Landelijke rapporten RIVM en ILT over GenX

  27 september 2019

  Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer twee rapporten over GenX gestuurd. In dit bericht leest u hier meer over en vindt u de links naar de rapporten.

 • Stand van zaken dossier Chemours - september 2019

  24 september 2019

  Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

 • Publicaties Rijk, RIVM en NVWA

  17 juli 2019

  Onlangs zijn drie publicaties verschenen die raken aan het dossier Chemours. Dat betreft een tijdelijk handelingskader voor PFAS in grond en bagger van het Rijk, een rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over risicogrenswaarden voor PFOS en PFOA in de bodem bij veeteelt en akkerbouw en een rapportage van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) waarin onder meer landbouwproducten uit de Alblasserwaard zijn onderzocht op PFOA en GenX.

 • GenX aangewezen als zeer zorgwekkende stof – reactie gemeente Dordrecht

  27 juni 2019

  De stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek zijn door het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) aangewezen als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Voor ZZS gelden zeer scherpe eisen bij vergunningverlening. Bedrijven die met deze stoffen werken moeten alles doen om uitstoot naar de lucht of lozingen naar water te voorkomen. Het is de eerste keer dat ECHA een stof aanwijst als ZZS vanwege de risico's die ontstaan door de niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Lees hier de reactie van de gemeente Dordrecht op dit besluit.

 • Provincie scherpt vergunning luchtuitstoot Chemours verder aan

  06 juni 2019

  Er zijn nieuwe technische en economisch haalbare mogelijkheden beschikbaar om de luchtuitstoot bij Chemours verder terug te dringen. De provincie Zuid-Holland wil daarom de vergunning tussentijds fors aanscherpen voor de uitstoot van GenX-stoffen en andere organische fluorverbindingen.

 • Kamerbrief over vergunning Rijkswaterstaat aan Chemours voor lozen PFOA en GenX

  15 mei 2019
 • Stand van zaken dossier Chemours - maart 2019

  08 april 2019

  Het college informeert de raad periodiek over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

 • Kildepot beschikbaar gemaakt voor verontreinigde grond uit Dordrecht

  07 maart 2019

  Het Kildepot wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke opslag van verontreinigde grond die momenteel niet gereinigd en/of hergebruikt kan worden doordat er ook PFAS zoals PFOA in zit. De vergunning van de meeste reinigers staat het verwerken van deze grond niet toe. Ook heeft het Rijk (nog) geen hergebruiksnormen voor PFOA vastgesteld, waardoor het lastig is een nieuwe bestemming voor de grond te vinden. Diverse projecten in de stad komen daardoor in de knel. De tijdelijke opslag in het Kildepot biedt daarvoor een oplossing. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de benodigde investering.

 • Opslag van GenX-houdend water in Dordrecht

  11 februari 2019

  Dit weekend kwam in het nieuws dat Chemours 15 ton GenX-houdend water tijdelijk in Dordrecht wil opslaan. In dit bericht zetten we de feiten op een rij.

 • Beantwoording vragen over lozing PFOA en voorlopige EFSA-norm

  08 februari 2019

  D66 heeft het college vragen gesteld over de uitstoot van PFOA als restproduct van GenX door Chemours. Ook stelde de partij vragen over de eventuele gevolgen van de mogelijke aanscherping van de norm voor PFOA door de EFSA.