Nieuws

 • Burgemeester doet aangifte na lekken van documenten dossier Chemours

  05 september 2023

  Burgemeester Wouter Kolff doet aangifte bij de politie omdat documenten over het dossier Chemours zijn gelekt.

 • Vervolgonderzoek naar PFAS in eieren van start

  31 augustus 2023

  Verschillende inwoners houden kippen en eten de eieren die deze kippen leggen. Het is daarom belangrijk om te weten of er PFAS terecht komen in de eieren. En wat dit betekent voor de inwoners die deze eieren eten. Daarom starten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een uitgebreid onderzoek daarnaar.

 • Provincie verlengt negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden

  16 augustus 2023

  De provincie Zuid-Holland blijft adviseren om niet te zwemmen in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht. Zwemmen in deze plas kan, in combinatie met de inname van PFAS uit andere bronnen, ervoor zorgen dat mensen te veel PFAS binnenkrijgen. En dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit blijkt uit nader onderzoek door het RIVM in opdracht van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden

  De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben op meerdere locaties PFAS in het oppervlaktewater aangetroffen. Een aantal van deze locaties betreft zwem- en recreatiewater. De provincie Zuid-Holland heeft aan het RIVM gevraagd of er veilig gezwommen kan worden in de betreffende zwem- en recreatielocaties. Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder ook het Lammetjeswiel, veilig is om te zwemmen. Voor recreatieplas Merwelanden geldt dat er aanvullend onderzoek nodig is. De provincie heeft daarop besloten een negatief zwemadvies af te geven voor zwemmen in recreatieplas Merwelanden.

 • Vragen en antwoorden over PFAS in zwemwater

  In onze stad en regio zijn er zorgen om het (natuur)zwemwater. In dit water is PFAS gemeten. Dat roept veel vragen op. We hebben vragen en antwoorden op een rij gezet. Over het onderzoek dat is gestart, wat een zwemwaternorm eigenlijk is en hoe dat berekend wordt.

 • Onvergunde stof aangetroffen in bedrijfsafvalwater Chemours

  De provincie wil Chemours een last onder dwangsom opleggen. Bij een meting van het bedrijfsafvalwater van het bedrijf is de stof TFA (Trifluorazijnzuur) aangetroffen. Daarvoor heeft Chemours geen vergunning. De gemeenten vinden de gang van zaken zorgwekkend en willen snel meer duidelijkheid. Als Chemours inderdaad een onvergunde stof loost, dan vinden wij dat onbegrijpelijk.

 • Veel vragen over zwem- en slootwater rondom Chemours

  De Zembla-uitzending over PFAS in sloot- en zwemwater rondom Chemours roept vragen op bij onze inwoners. Het geeft zorgen of je wel veilig kunt zwemmen in bijvoorbeeld De Merwelanden. Wij willen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over krijgen voor onze inwoners. Wat we weten, zetten we voor u op een rij.

 • Zorgen na Zembla-aflevering ‘De PFAS-doofpot’

  De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden ontvingen verschillende reacties van inwoners na de Zembla uitzending 'de PFAS-doofpot'. Inwoners maken zich zorgen over de gevolgen van de PFAS-verontreiniging voor hun gezondheid. Wij begrijpen goed dat inwoners geschrokken zijn. We hebben de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD) en de drinkwaterbedrijven gevraagd om op de vragen te reageren.

 • Gezamenlijke reactie Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden op onderzoek Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Hoe worden inwoners in Nederland beschermd tegen de risico's van industriële uitstoot en lozingen? Daar deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek naar. Deze uitstoot en lozingen kunnen namelijk schade veroorzaken aan de gezondheid. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden bestudeerden het rapport en zijn blij met de uitkomst: "Hoewel de aanbevelingen niet direct voor de gemeenten zijn, vinden wij het belangrijk om ook onze bijdrage te leveren aan de bescherming van onze inwoners."

 • Provincie in hoger beroep tegen uitspraak rechtszaak Chemours

  De provincie Zuid-Holland gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag over Chemours. Het bedrijf maakte bezwaar tegen de strengere eisen die de provincie wil opleggen om de uitstoot van chemicaliën versneld te verlagen. De rechtbank stelde op 16 maart Chemours grotendeels in het gelijk.

 • Uitspraak rechtbank beroep Chemours

  De rechtbank Den Haag heeft vrijdag 17 maart Chemours grotendeels in het gelijk gesteld in een zaak tegen de provincie Zuid-Holland. Chemours maakt bezwaar tegen de strengere eisen die de provincie Zuid-Holland wil opleggen voor de uitstoot van het bedrijf.

 • Rechter buigt zich over de zaak over schade door PFAS die gemeenten hebben aangespannen tegen Chemours

  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden stonden 14 maart tegenover Chemours en DuPont en Corteva in de rechtszaal. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van de uitstoot van PFAS. 27 september doet de rechter uitspraak.

 • Resultaten grond en wateronderzoek PFAS bekend: regen- en kraanwater te gebruiken, advies voor slootwater

  Het RIVM deed eerder onderzoek naar PFAS in groenten en fruit uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. In dezelfde moestuinen is ook grond en water uit de sloot, regentonnen en grondwater onderzocht op PFAS

 • Reactie gemeenten tussenvonnis rechtbank (conclusie van repliek)

 • Afvaltransporten met PFAS naar België voorlopig niet meer mogelijk

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft uit voorzorg geen vergunningen meer af voor transporten met PFAS-houdend afval dat bestemd is voor verwerking bij de Belgische afvalverwerker Indaver.

 • Tussenvonnis Rechtbank op aansprakelijkheidsstelling

  De rechtbank Rotterdam heeft in een tussenvonnis Dordrecht en drie buurgemeenten op een aantal punten in het gelijk gesteld bij hun aansprakelijkheidsstelling.

 • Moedermelk is veilig

  Wethouder Rik van der Linden betreurt het dat onderzoekers deze week onjuiste conclusies hebben gepubliceerd over een onderzoek naar PFAS in moedermelk.

 • Resultaten moestuinonderzoek PFAS verwacht op 5 september

  De resultaten van het moestuinonderzoek zijn binnenkort bekend. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht startten vorig jaar met een onderzoek in verschillende moestuinen rondom Chemours.

 • Uitkomsten nieuw moestuinonderzoek verwacht in de zomer

  Sinds de zomer van 2021 laten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een onderzoek uitvoeren in verschillende moestuinen rondom Chemours. We onderzoeken de hoeveelheid PFAS, waaronder PFOA en GenX in groente en fruit. Met dit onderzoek komt er een advies voor eten uit eigen (moes)tuin. Door nieuwe methoden van onderzoek en het specialistische werk dat maar weinig mensen kunnen doen, duurt het onderzoek langer dan verwacht. In de zomer van dit jaar komt het RIVM met een rapport.

 • Nieuwe vergunningen Chemours gepubliceerd

  De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe vergunning voor Chemours gepubliceerd. In deze vergunning staan de regels waaraan het bedrijf zich moet houden. Ook legt het vast hoeveel van welke stoffen Chemours mag uitstoten. De vergunning is nog niet definitief. Tot 30 mei kan er bezwaar aangetekend worden. Naast de provincie publiceert Rijkswaterstaat een nieuwe watervergunning voor Chemours. Ook die ligt ter inzage.

 • Vertraging moestuinonderzoek

  Helaas zijn de uitkomsten van het moestuinonderzoek in de omgeving van Chemours vertraagd. Een deel van de analyse van groente en fruit uit de moestuinen moet opnieuw. We hopen dat er in juni meer duidelijkheid is.

 • Onderzoeksraad onderzoekt veiligheid omwonenden industrie, waaronder Chemours

  De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet onderzoek naar de risico's voor omwonenden van industrie. In dit onderzoek is nu ook de omgeving van Chemours opgenomen.

 • Stand van zaken dossier Chemours/DuPont

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad geregeld over de stand van zaken in het dossier Chemours. Ook in september heeft het college de raad hierover een brief gestuurd.

 • Uitgebreider moestuinonderzoek rond Chemours van start

  Vanaf eind juli gaan onderzoekers langs bij een aantal moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Daar verzamelen ze monsters van groente en fruit, sloot- en regenwater en de bodem. Deze worden met de nieuwste technieken onderzocht op de stoffen PFOA en GenX. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over het eten uit eigen tuin in de omgeving van Chemours/DuPont.

 • Kamerbrief: te veel blootstelling aan PFAS in Nederland

  Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Ook zijn PFAS in veel (consumenten)producten aanwezig. Dat schrijft de staatssecretaris van IenW vandaag, samen met twee ministers, in een brief aan de Tweede Kamer. Dordrecht is positief over de voorgenomen acties vanuit de betrokken ministeries. Veel van de vervolgacties vragen onderzoek, maar Dordrecht zal zich ook zeker blijven inzetten op de mogelijkheden om de blootstelling van deze stoffen ook daadwerkelijk te verlagen.

 • Advies RIVM: eet binnen 1 kilometer rond Chemours niet uit eigen moestuin

  Het RIVM adviseert geen groente en fruit uit moestuinen meer te eten binnen een straal van 1 kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours. Sinds 2018 gold het advies dit met mate te doen, maar dit is nu aangepast. Reden is dat de Europese gezondheidskundige grenswaarden voor PFAS in voedsel strenger zijn geworden. GenX en PFOA, uitgestoten door Chemours/DuPont, zijn ook PFAS-stoffen. Voor moestuinen verder weg dan 1 km van Chemours kan het RIVM nog geen nieuw advies geven. Daarvoor is nieuw gewasonderzoek nodig. Tot die tijd adviseert de GGD uit voorzorg om in het onderzochte gebied op 1-4 kilometer van de fabriek het eten uit eigen tuin te matigen; niet te vaak, niet te veel.

 • Gemeenten dagvaarden Chemours en DuPont

  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dagvaarden de chemiebedrijven Chemours en DuPont. Zij vragen de rechter vast te stellen dat Chemours/DuPont onrechtmatig hebben gehandeld door de uitstoot van de zeer zorgwekkende stoffen PFOA en GenX. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van deze uitstoot. Beide bedrijven hebben eerder de aansprakelijkheid afgewezen. Daarom starten de gemeenten nu een dagvaardingsprocedure.