Vertraging moestuinonderzoek

Helaas zijn de uitkomsten van het moestuinonderzoek in de omgeving van Chemours vertraagd. Een deel van de analyse van groente en fruit uit de moestuinen moet opnieuw. We hopen dat er in juni meer duidelijkheid is.

Het onderzoek naar PFOA en GenX in moestuinen rond Chemours loopt al enige tijd. Er zijn 700 monsters genomen van groenten en fruit uit de moestuinen. Het Wageningen Food Safety Center (WFSR) onderzoekt deze monsters op PFOA, GenX en nog 17 andere PFAS-stoffen.
Het WFSR gebruikt hiervoor nieuwe machines. Die kunnen zelfs de kleinste deeltjes PFAS meten. De meeste monsters zijn nu goed geanalyseerd, maar bij ruim 100 monsters is dat niet gelukt. Daar is bij de analyse vervuiling opgetreden. Doordat de machines zo gevoelig zijn, kan een kleine vervuiling al verkeerde resultaten opleveren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Extra tijd

Het WFSR analyseert deze monsters nu opnieuw. Dat kost helaas extra tijd. En dus helaas weer een vertraging. Erg vervelend, vooral voor eigenaren van moestuinen. Maar er is geen andere optie: een betrouwbare analyse is cruciaal om een goed advies te kunnen geven. 

Advies RIVM 

Als alle monsters geanalyseerd zijn, gaat het RIVM aan de slag. Zij onderzoeken wat de metingen betekenen voor het eten van groenten en fruit uit de moestuin. Zij maakt daar een rapportage van met een uitleg. De GGD kijkt mee. Samen met de gemeente zorgen zij voor een bruikbaar advies over het gebruik van en het eten uit de (moes)tuin. 

Planning

De gemeenten overleggen nu met WFSR en het RIVM wat de extra analyseronde voor gevolgen heeft voor de uitkomsten van het totale onderzoek. We hopen dat er in juni meer duidelijkheid is. 

Brief

De moestuineigenaren zijn per brief (pdf) geïnformeerd over de nieuwe vertraging.