Kamerbrief: te veel blootstelling aan PFAS in Nederland

Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Ook zijn PFAS in veel (consumenten)producten aanwezig. Dat schrijft de staatssecretaris van IenW vandaag, samen met twee ministers, in een brief aan de Tweede Kamer. Dordrecht is positief over de voorgenomen acties vanuit de betrokken ministeries. Veel van de vervolgacties vragen onderzoek, maar Dordrecht zal zich ook zeker blijven inzetten op de mogelijkheden om de blootstelling van deze stoffen ook daadwerkelijk te verlagen.

De uitkomst dat Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen, komt helaas niet als een verrassing. De constatering volgt op een nieuwe, veel scherpere gezondheidskundige grenswaarde voor (de optelsom van vier) PFAS-stoffen die EFSA in september publiceerde. Deze nieuwe grenswaarde was fors lager dan de waarde die het RIVM in 2016 voor PFOA had afgeleid.

Nieuwe studies

Uit nieuwe wetenschappelijke studies is namelijk gebleken dat PFAS schadelijker zijn voor de gezondheid dan eerder werd gedacht. Als mensen over een lange periode kleine hoeveelheden PFAS binnen krijgen, kan dit een negatief effect hebben op het immuunsysteem. Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ziekten. Als dat minder goed werkt, kunnen mensen sneller of vaker ziek worden. In hoeverre gezondheidseffecten ook echt optreden, is niet te zeggen. 

De nieuwe kennis over de schadelijkheid van PFAS was reden voor het RIVM om eerdere adviezen opnieuw te bekijken. Naast het moestuinonderzoek in onze regio brengt het RIVM nu ook studies uit over drinkwater en voedsel, oppervlaktewater en vis, moestuinen in Helmond en zwemwaterplas Berkendonk in Helmond. De conclusies van het moestuinonderzoek in Helmond zijn helaas vergelijkbaar met die in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Meer informatie over de studies is te vinden op de website van het RIVM.

Terugdringen uitstoot en kennisontwikkeling

Dordrecht vraagt al sinds 2016 om meer aandacht voor deze lastige en schadelijke stoffen. Wij werken daarbij samen met de omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Onze inzet is gericht op het terugdringen van de uitstoot, want wat niet wordt uitgestoten komt ook niet in de omgeving terecht. Daarnaast zetten wij ons ook in op het uitvoeren van onderzoeken en het ontwikkelen van kennis over deze stoffen. Ook de kamerbrief en de bijgevoegde onderzoeken zetten daar weer nieuwe stappen in.

We zijn positief over de voorgenomen acties vanuit de diverse ministeries. Zelf gaan we ook weer onderzoek doen, met name gericht op moestuinen in onze regio. Veel van de vervolgacties vragen onderzoek, maar uiteindelijk moeten die inzichten ook leiden tot het daadwerkelijk verlagen van de blootstelling aan deze stoffen. Dat vraagt een lange adem, omdat maatregelen pas op lange termijn effect hebben. PFAS zitten bijna overal in, breken bijna niet af en verspreiden zich makkelijk.

De Kamerbrief is te vinden op de website van de Tweede Kamer.