Handhaving, bodycam en andere taken

 • Handhaving

  Handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) die taken uitvoeren in opdracht van de gemeente en politie.

 • Bodycam en uw privacy

  Handhaving bewaart de camerabeelden 28 dagen na opname. U heeft het recht om de beelden over uzelf in te zien en om deze te laten verwijderen.

 • Taken en prioriteiten handhaving

  Het streven van burgemeester en wethouders is dat het in de toekomst prettig leven blijft in Dordrecht. Helaas staan de leefbaarheid en veiligheid soms onder druk door het gedrag van individuen of groepen.

 • Gebiedsgerichte aanpak handhaving

  In Dordrecht werkt handhaving met gebiedsteams: vaste teams met handhavers die actief zijn in de wijken. Zij kennen de wijken goed. Per gebied zijn prioriteiten opgesteld.

 • Samenwerking handhaving met politie

  Handhaving werkt nauw samen met de politie. Veel projecten in de stad voert de politie samen met handhaving uit.

 • Handhaving vanuit de centrale meldkamer

  In de meldkamer wordt via camerabeelden toezicht gehouden op aangewezen gebieden in de stad.

 • Handhaving op alcohol

  Het handhaven van de regels in de Drank- en Horecawet is de taak van de gemeente.

 • Rampen, crisis en bestrijding

  Bij rampen en calamiteiten krijgt u info via sms alarmering of via radio Rijnmond op frequenties 93,4 FM (in de ether) en 96,1 FM (op de kabel).